Turbin

Den alternativa och drogfria minifestivalen Turbin ägde rum i Folkets Park i samband med stadens vattenfestival, Fallens Dagar. Fritidsgårdarnas arrangemang riktade sig framför allt till ungdomar i staden. Framgången berodde till stor del på det varierande musikutbudet, kolla nedan!

  • 2007 - Asta Kask / Spring Johnny! / Kapten Kermit / Ali / Lackarmé / Kyte / One Shoot / Loving Chokes / Advance Patrol 
  • 2008 - Kid Down / Skumdum / Division Of Laura Lee / Spring Johnny / Walking With Strangers / Name Of Art
  • 2009 - Vicious Irene / Va i helvete / Dead by April / Medina / Blackbush
  • 2010 - Adept / Stor / Kid Down / P5 Records / Pantomim / Mental Chains
  • 2011 - Leith-Lavin–William / Lazee / Cold Morris / Taking Action / Gabriel Andersson / Josefin Andersson / DJ Kaady

Arrangörer: Fritidsgårdarna, Kultur- och fritidsförvaltningen Trollhättans Stad, M15, MF Tor, Ungdomspengen, Bostads AB Eidar, Kultur Ungdom, Junkyard, Folkhälsorådet samt Folkets Hus & Folkets Park i Trollhättan.

turbin affisch2