Friluftscenter header

Sommarlov Öresjö 

Under flera år har Trollhättans fritidsgårdar bedrivit sommarverksamhet för ungdomar. Verksamheten har varit förlagd till en stuga vid Öresjö. Aktiviteterna där har framför allt bestått av sol, bad och kanoting.

Trollhättans närhet till skog och sjö inbjuder till ett rikt friluftsliv och ger också de förutsättningar som krävs för en väl fungerande lägerverksamhet. Vår kompetens och tillgång till Öresjö friluftscenter gör att vi kan erbjuda och skapa förutsättningar för kvalitativa läger.