Projektkontoret

På Projektkontoret får du:

  • Coaching – Vi har tid och engagemang. Vi hjälper dig att starta projekt eller förening, söka jobb eller studier, eller hitta något att göra på fritiden.
  • Verktyg – Vi stöttar dig med möteslokal, arbetsdator och annat praktiskt. Vi har ett brett nätverk av  kontakter och kan hjälpa dig att söka pengar.
  • Pepp – Vi finns här för att peppa dig!  Vi har en idébank där du kan hitta inspiration.
  • Internationella projekt – Vi hjälper dig att åka utomlands på ungdomsutbyte.  En erfarenhet för livet som också kommer att hjälpa dig när du ska söka jobb!
  • När du genomfört ett projekt får du ett intyg som bevis på vad du lärt dig som du kan använda i ditt CV.

Varför Projektkontor?

Projektkontoren finns för att alla ungdomar oavsett  bakgrund, religion, sexuell läggning och funktionsvariation skall ha samma möjligheter att förverkliga sig själva och kunna få stöd och möjlighet att genomföra sina idéer och projekt. Vårt arbete bygger på frivillighet och delaktighet och vårt syfte är att du skall ha kul och lära dig nya saker! Projektkontoren ingår som en del i Keks, ett nätverk av kommuner som samverkar kring att utveckla ungdomsverksamhet och har byggts upp med stöd från Västra Götalandsregionen/Folkhälsa och Kultur. Projektkontoren ingår också i ett europeiskt nätverk Eurodesk som har som mål att informera ungdomar om deras möjligheter att komma ut i Europa.

Läs om Projektkontoret på Keks hemsida.