Club Turbin

Club Turbin var fritidsgårdarnas stora discoarrangemang för ungdomar av ungdomar. Arrangemanget drevs av en ungdomsgrupp med representanter från varje fritidsgård tillsammans med ansvariga fritidsledare. Ungdomarna skötte själva allt från planering och marknadsföring till att boka artister och sköta caféförsäljningen. Nyckeln till Club Turbins framgång var just att ungdomarna var med och planerade, genomförde och utvärderade arrangemangen.

Under åren har underhållningen på Club Turbin varit stora akter som Medina, Ison & Fille, Alina Devecerski och Adrian Lux men främst lokala förmågor som verkligen levererat i DJ-båset.

Arrangörer: Kultur- och fritidsförvaltningen Trollhättans Stad, Fritidsgårdarna och N3 med stöd av Folkets Hus Kulturhus.