Tilintarkastajat

Kunnan tilintarkastajien tehtäviin kuuluvat tarkastukset ovat osa demokraattista valvontaa. Heidän tulee valvoa, että Trollhättanin kaupunki hoitaa tehtävänsä ja vastuunsa taloudesta.

Ihmiset
Tf Stadsdirektör Per Johansson
yksikkö Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kunnanhallituksen hallinto (Kommunstyrelsens förvaltning)

Tarkastuksillaan tilintarkastajat auttavat osaltaan turvaamaan ja kehittämään demokratiaa, oikeusturvaa ja tehokkuutta.  Heidän tehtävänään on ohjata kunnanvaltuustoa arvioidessaan ovatko lautakunnat ja hallitukset täyttäneet tehtävänsä. Tilintarkastajat voivat käyttää apunaan konsultteja.

Bo Swannér (M)    Bild saknas

Vasemmalta: Puheenjohtaja Bo Swannér (M) ja
varapuheenjohtaja. Gert-Inge Andersson (S).

Kunnan tilintarkastajat ovat kunnanvaltuuston elin, joka arvioi

  • onko lautakuntien ja hallitusten toimintaa hoidettu tarkoituksenmukaisella ja taloudellisesti tyydyttävällä tavalla
  • ovatko tilit oikein ja
  • ovatko lautakuntien sisällä tehtävät tarkastukset riittäviä
Tarkistettu viimeksi 2018-05-09 av Katarina Loodh