Miten kunta toimii?

Kuntaa ohjaavat kansalaisten valitsemat poliitikot. Poliitikot päättävät sitten mitä tehtäviä kunnan työntekijät suorittavat. Trollhättanin kaupunki vastaa suuresta osasta kunnassa olevista yhteiskunnallisista palveluista.

Yhteyskeskus

Aukioloajat

Maanantai - perjantai: kello 8.00--16.30

Soita tai lähetä meille sähköpostia

Vieraile meillä

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ruotsissa on kolme demokraattisesti valittua päättäjätasoa. Valtiollisella tasolla ne ovat valtiopäivät ja hallitus, alueellisella tasolla maakäräjät/alueet ja paikallisella tasolla kunnat. Valtio päättä laeista ja asetuksista, jotka ohjaavat mitä maakäräjien/alueiden ja kuntien pitää tehdä.

Ruotsin kunnat vastaavat lastenhuollosta, peruskoulusta, lukiokoulusta, vanhusten hoidosta ja hoivasta, vammaisista ja paljon muusta. Kunnilla on myös vastuu kaduista, teistä vedestä ja viemäröinnistä ja monista muista teknisistä palveluista. Meidän tehtävämme kunnassa on huolehtia vedenjakelusta, jätteiden hausta ja että lapsemme ja nuoremme saavat koulutusta toimivissa kouluissa. Ikäihmiset ja vammaiset ovat myös tärkeitä kunnallisen toiminnan kohderyhmiä.

Tietyt kunnan harjoittamat toiminnat ovat lakisääteisiä. Muut toiminnat ovat kunnalle vapaaehtoisia. 

Lakisääteiset ja vapaaehtoiset toiminnat

Kaikilla yllä mainituilla alueilla kunnan toimintaa ohjaavat lait, jotka kertovat mitä meidän pitää tehdä. Ennen kaikkea kulttuuria ja vapaa-ajantoimintaa sekä elinkeinoelämän aluetta eivät ohjaa lait, mutta kunnat ovat kuitenkin tunteneet näistä suurta vastuuta ja sitoutuneet hoitamaan niitä vaikka ne eivät ole lain mukaan tähän velvollisia.  

Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus

Trollhättanin kaupungin poliittinen johto koostuu kunnanvaltuustosta ja kunnanhallituksesta.

Kunnanvaltuusto tekee kokonaisvaltaiset päätökset ja valitsee hallitukset ja lautakunnat, jotka huolehtivat juoksevasta toiminnasta. Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten toimeenpanosta.  

Lautakunnat koostuvat valituista luottamushenkilöistä

Trollhättanin kaupungilla on kunnanhallituksen lisäksi poliittisia lautakuntia. Lautakunnat koostuvat kunnanvaltuuston valitsemista luottamushenkilöistä. Kullakin lautakunnalla on oma vastuualueensa. Lautakuntien tärkein tehtävä on toteuttaa ne kokonaisvaltaiset tavoitteet, jotka kunnanvaltuusto on vahvistanut kunkin omalle vastuualueelle.

Lautakunnat vastaavat hallinnoista. 

Hallinnot koostuvat työntekijöistä

Trollhättanissa on seitsemän hallintoa, mukaan lukien kunnanhallituksen hallinto. Hallinnot koostuvat palkatuista työntekijöistä. He hoitavat luottamushenkilöiden määräämiä työtehtäviä. Hallinnot on lautakuntien tapaan jaettu eri toimialueisiin.

Tarkistettu viimeksi 2017-08-17 av KATLOO