Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajana minulla on kokonaisvaltainen vastuu Trollhättanin kaupungin toimihenkilöorganisaatiosta. Kaikki Trollhättanin kaupungin henkilöstö on kunnanhallituksen palkkaamaa ja me käsitämme koko organisaation eri hallintoineen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Ihmiset
Tf Stadsdirektör Per Johansson
yksikkö Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Ota meihin yhteyttä

Ulrika Strandrot Frid, stadsdirektör.

Tehtävänäni kunnanjohtajana on johtaa, koordinoida ja kehittää toimintaa ja tehdä myös aktiivisesti yhteistyötä työtä paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Johtoryhmäni koostuu Trollhättanin kaupungin hallintojen päälliköistä ja esikuntatoiminnoista ja me kehitämme yhdessä toimintaa.

Johtajina teemme myös läheistä yhteistyötä poliittisen päätöksenteko-organisaation kanssa ja vastaamme lautakuntien ja johtokuntien päätöksentekoaineistoista.

Trollhättanin kaupunki on paikkakunnan suurin työnantaja. Vastaamme myös suurelta osin Trollhättanin asukkaiden arkipäivän palveluista ja työllämme on suuri merkitys Trollhättanin pitkän aikavälin kehitykselle. Jokaisen työntekijän on oltava selvillä tehtävästään, työskenneltävä hyvin johdetussa toiminnassa ja saatava mahdollisuudet ottaa vastuuta toiminnan tuloksista ja kehittämisestä. Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat etusijalla koko organisaatiossa.

Kunnallisen organisaation toiminta-ajatus on seuraava:

Toimintamme lähtökohtana ovat kunnanvaltuuston tavoite- ja resurssisuunnitelmassa (Mål och resursplanen, MRP) ja lautakuntien toimintasuunnitelmissa vahvistetut poliittiset toimeksiannot. "Tehtävänämme on toteuttaa tavoite- ja resurssisuunnitelma mahdollisimman korkealaatuisesti ja tehokkaasti. Kehitämme osaltamme Trollhättania pitkällä aikavälillä puoleensa vetävänä kuntana asumisen, toimintojen, opintojen ja vapaa-ajan suhteen."

Ulrika Strandroth Frid, kaupunginjohtaja

Tarkistettu viimeksi 2017-08-08 av clara.bengtsson@trollhattan.se