Kunnalliset yhtiöt

Kunnalla on tänään yksi emoyhtiö - Trollhättan Stadshus AB ja neljä toimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä - AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag, Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, Trollhättan Energi ja Trollhättan Industrispår AB

Yhteyskeskus

Aukioloajat

Maanantai - perjantai: kello 8.00--16.30

Soita tai lähetä meille sähköpostia

Vieraile meillä

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Omistajajohtoisuus

Trollhättanin kaupungin kokonaan omistamat yhtiöt vastaavat mittavasta ja tärkeästä toiminnasta. 

AB Eidar, Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, Trollhättan Energi ja Trollhättan Industrispår AB ovat puolestaan kokonaan emoyhtiö Trollhättan Stadshus AB:n omistamia.

Yhtiöt ovat kunnanvaltuuston alaisia ja omistaja ohjaa niiden toimintaa erilaisten dokumenttien ja päätösten kautta. Omistajan roolin selkeyttämiseksi on olemassa yksi yhtiökonserni, jossa on emoyhtiö ja tehdyt päätökset erilaisista ohjausdokumenteista. Kaikilla yhtiöillä on yhteinen yhtiöpolitiikka ja kullakin yhtiöllä on oma yhtiöjärjestys, omistajadirektiivi sekä takuupolitiikka mukaan lukien takuupuitteet kunnan takauksille.

Tausta

Kunnalliset yhtiöt edustavat tärkeää toimintaa ja huomattavia taloudellisia arvoja. Omistus merkitsee suurta vastuuta yritysten toimintasuunnasta ja kehityksestä. Yhtiömuotoinen toiminta on hallintomuotoisen toiminnan tapaan kunnan/kunnanvaltuuston vastuualuetta ja ohjauksen on tapahduttava poliittisesti valittujen elinten kautta. Samanaikaisesti yhtiöiden toimintaa ohjaavat osakeyhtiölain säännökset.

Yhtiöt ovat kunnan omistamia ja ne on perustettu saavuttamaan toiminnallaan poliittisesti asetettuja tavoitteita. Ohjaus ei kuitenkaan voi tapahtua samalla tavalla kuin kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus ohjaavat ja johtavat niitä kunnan toimintojen osia, jotka on organisoitu lautakuntien ja hallintojen muotoon.

Nykyaikainen omistajaohjaus sisältää dokumentteja, jotka kertovat selvästi kunnallisten yhtiöiden tarkoituksen, antavat puitteet ja ohjeet, sääntelevät yhteisneuvottelumuotoja ja niin edelleen. Ohjausdokumentit saattavat olla erilaisia muodoltaan ja eri asteisia yksityiskohdiltaan.

Kaikki ohjaus harkitaan omistajan ohjaustarpeen ja yhtiön itsenäisyystarpeiden mukaan. Ohjausasiakirjojen tarkoituksena on kartoittaa sekä kunnalle että yhtiölle tärkeät tavoitteet ja edellytykset, mutta säilyttää samalla yhtiöille mahdollisuudet harjoittaa ja kehittää toimintaa aktiivisen hallituksen ja yhtiöjohdon kautta. Kunnan pitää olla aktiivinen ja arvoja luova yhtiön kehittämiseen osallistuva omistaja.

Tarkistettu viimeksi 2017-08-17 av KATLOO