Närbild på Sveriges Rikes lagbok

Päätökset, avoimuus ja oikeusturva

Sinulla kansalaisena on oikeus perehtyä kunnan toimintaan ja tämä oikeus perustuu julkisuusperiaatteeseen, joka on kirjattu Ruotsin perustuslakiin.

Yhteyskeskus

Aukioloajat

Maanantai - perjantai: kello 8.00--16.30

Soita tai lähetä meille sähköpostia

Vieraile meillä

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Julkisuusperiaate on yksi demokraattisen yhteiskunnan tukipylväistä ja se tarkoittaa, että viranomaisten toiminnan tulee olla mahdollisimman pitkälle avointa.

Kunnan kokoukset, asiakirjat ja pöytäkirjat (ruotsiksi)

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sinulla kansalaisena on oikeus tulla kuuntelemaan kunnanvaltuuston kokouksia ja perehtyä kunnan julkisiin asiakirjoihin. Kansalaisena sinulla on myös oikeus valittaa useimmista tehdyistä päätöksistä.

Kokousajat

Julkinen asiakirja

Asiakirjan ollessa julkinen sinä saat lukea sen viranomaisen luona. Kansalaisena sinulla on useimmiten oikeus tietää mitä kunnassa tapahtuu. Voit ottaa yhteyden kuntaan ja kertoa mitkä asiakirjat haluat lukea.

Julkiset asiakirjat, joita ei koske salassapito, sinun on saatava lukea pian. Ota yhteys kuntaan puhelimitse tai sähköpostitse, jotta pääset perehtymään asiakirjoihin tai käänny kyseisen hallinnon kirjaajan puoleen. Kirjaaja käsittelee kunnan ajankohtaisia asiakirjoja. 

Hallituksen kanslian kuvaus julkisuusperiaatteesta

Halutessasi lukea vanhoja asiakirjoja voit sen sijaan kääntyä Trollhättanin kaupungin kaupunginarkiston puoleen.

Trollhättanin kaupungin kaupunginarkisto

Päätöksestä valittaminen

Hallintolain mukaan päätöksestä saa valittaa se, jota päätös koskee, jos se on vastoin yksilön etua ja päätöksestä on mahdollista valittaa. Tällaisesta päätöksestä voi valittaa ainoastaan yksilö itse tai tämän asiamies valtakirjalla..

Päätöksestä valitetaan kirjallisesti. Kirjelmässä valituksentekijän tulee mainita mistä päätöksestä valitetaan ja minkä muutoksen hän vaatii päätökseen.

Kirjelmä toimitetaan/lähetetään osoitteeseen:
Trollhättans Stad
Vastaavan hallinnon nimi
Box 931
461 29 Trollhättan

Kirjelmän on tultava perille kolmen viikon sisällä siitä, kun asianomainen sai tiedon päätöksestä.

Kun kirjelmä on saapunut, harkitaan onko se tullut ajoissa. Tehdään myös arvio siitä ovatko päätöksen uudelleenharkintaedellytykset olemassa.

Päätöksen muuttaminen edellyttää, että se on selvästi väärä uusien olosuhteiden vuoksi tai jostakin muusta syystä. Siinä tapauksessa valitus hyväksytään ja päätöstä muutetaan.

Niissä tapauksissa, jolloin päätös pitää, kirjelmä lähetetään yhdessä hallinnon asiakirjojen kanssa asianomaiseen tuomioistuimeen, joka on joko hallinto-oikeus tai käräjäoikeus..

Tarkistettu viimeksi 2018-08-24 av CLABEN