Två personer håller upp den Sverigefinska flaggan, receptionen, Stadshuset.

Suomen kielen hallintoalue

Trollhättanin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen.

Yhteyskeskus

Aukioloajat

Maanantai - perjantai: kello 8.00--16.30

Soita tai lähetä meille sähköpostia

Vieraile meillä

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724) astui voimaan vuonna 2010.
Tukholman läänin lääninhallituksella ja saamelaiskäräjillä on päävastuu vähemmistöpolitiikan koordinoinnista ja seurannasta.

Laki sanoo, että kansallisia vähemmistökieliä on suojattava ja edistettävä. Kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla on oikeus opiskella vähemmistökieltään, kehittää ja käyttää sitä.
Viranomaisten on kuultava kansallisia vähemmistöjä ja huomioitava niiden kielelliset tarpeet.

Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Yhteistä vähemmistöryhmille on se, että ne ovat asuneet Ruotsissa kauan ja että kullakin ryhmällä on selvä keskinäinen yhteenkuuluvuus. Viisi tunnustettua kansallista vähemmistöä Ruotsissa ovat ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, (joka on myös alkuperäiskansa), tornionlaaksolaiset, juutalaiset ja romanit. Historiallisia vähemmistökieliä ovat suomi, saame, meänkieli, jiddish ja romani chib. Kolmella ensiksi mainitulla on vahvistettu suoja, jonka perustana on niiden historiallis-maantieteellinen yhteys Ruotsiin.

Viranomaisten velvollisuutena on informoida vähemmistöryhmiä niiden oikeuksista riippumatta siitä missä päin Ruotsia ne asuvat ja mitä vähemmistökieltä ne puhuvat.

Lakiteksti sanoo lyhyesti että:

  • Yksittäisellä kansalaisella on oikeus käyttää suomen kieltä suullisessa ja kirjallisessa asioinnissa kunnan kanssa, joka on velvollinen antamaan suullisen vastauksen suomen kielellä.
    Yksittäisellä henkilöllä on oikeus vaatia viranomaisen päätöksestä kirjallinen käännös.
  • Kunnan tulee huolehtia siitä, että käytettävissä on tarvittaessa suomen kielen taitoista henkilökuntaa yksittäisen henkilön ottaessa yhteyttä kuntaan. Kunta voi itse määrätä ajat ja paikat suomenkieliselle palvelulle.
  • Vaadittaessa on voitava tarjota esikoulutoimintaa sekä vanhustenhuoltoa kokonaan tai osittain suoman kielellä.
  • Kunta on velvollinen informoimaan vähemmistöä sen tämän lain mukaisista oikeuksista.
  • Kunnan on annettava vähemmistölle vaikutusvaltaa sitä koskevissa kysymyksissä ja mahdollisimman paljon neuvoteltava vähemmistön edustajien kanssa tällaisista kysymyksistä.

Neuvonpito, Suomen kielen hallintoalue

Tarkistettu viimeksi 2018-04-05 av KATLOO