Kansalaislupaus

Trollhättanin kaupungilla ja poliisilla on ollut vuodesta 2010 sopimus yhteistyön vahvistamisesta. Tähän sopimukseen tehdään vuosittain ongelmien inventointiin perustuva toimintasuunnitelma. Näitä kahta dokumenttia on vuodesta 2015 täydennetty Kansalaislupauksella.

Yhteyskeskus

Aukioloajat

Maanantai - perjantai: kello 8.00--16.30

Soita tai lähetä meille sähköpostia

Vieraile meillä

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättanin kaupungin ja Östra Fyrbodal -poliisipiirin yhteistyösopimus

Överenskommelsens syfte är att synliggöra och ytterligare effektivisera samverkan mellan polisen och Trollhättans Stad men också att beskriva och tydliggöra prioriterade områden och insatser när det gäller att förebygga brott och öka den upplevda tryggheten i Trollhättans kommun.

Sopimuksen tarkoituksena on tehdä näkyväksi ja tehostaa entisestään poliisin ja Trollhättanin kaupungin keskeistä yhteistyötä, mutta myös kuvata ja selkeyttää etusijalle asetettuja alueita ja rikostenehkäisytoimenpiteitä sekä parantaa koettua turvallisuutta Trollhättanin kunnassa.

Yhteistyöpanostukset ja priorisoidut kohdealueet 2017

Inom ramen för överenskommelsen ska polisen och Trollhättans Stad ta fram en årlig åtgärdsplan baserad på en gemensamt framtagen problembild. Till grund för problembilden ligger dialoger samt dokument som visar på hur människors upplevda trygghet ser ut och hur den anmälda brottsligheten ser ut.

Sopimuksen mukaan poliisin ja Trollhättanin kaupungin tulee vuosittain tehdä yhdessä laadittuun ongelmakuvaan perustuva toimenpideohjelma. Ongelmakuvan perustana ovat dialogit ja dokumentit, jotka osoittavat millaiseksi ihmiset kokevat turvallisuutensa ja miltä ilmoitettu rikollisuus näyttää.

Kansalaislupaus

Medborgarlöfte är en modell som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i en kommun. Metoden går ut på att öka lokalsamhällets inflytande i trygghetsarbetet och ska ses som ett komplement till den lokala samverkansöverenskommelse som idag finns mellan polisen och Trollhättans Stad. Medborgarlöftet bygger på en dialog med medborgarna och fokuserar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. 

Kansalaislupaus on malli, jonka tarkoituksena on parantaa turvallisuutta ja vähentää rikollisuutta kunnassa. Menetelmän pyrkimyksenä on lisätä paikallisen yhdyskunnan vaikutusvalta turvallisuustyössä ja sen voidaan katsoa täydentävän nykyistä poliisin ja Trollhättanin kaupungin keskeistä paikallista yhteistyösopimusta. Kansalaislupaus perustuu dialogiin kansalaisten kanssa ja siinä keskitytään sellaiseen, jonka alueella asuvat ja toimivat tuntevat tärkeimmäksi, jotta he tuntevat olonsa turvalliseksi.

För att få reda på var och vad ni som invånare upplever som otryggt, togs det fram en enkätundersökning här på vår hemsida. Med den kunskapen satte polisen och kommunen ihop ovanstående löften om konkreta åtgärder som ska göra Trollhättan ännu tryggare.

Ottaaksemme selville mitä te kansalaiset koette turvattomaksi ja missä turvallisuuspuutteita esiintyy, teimme kyselyn tällä kotisivulla. Siitä saatujen tietojen perusteella poliisi ja kunta ovat laatineet yllä olevan lupauksen konkreettisista toimenpiteistä, jotka tekevät Trollhättanista entistä turvallisemman.

Kiitokset kaikille osallistuneille – ilman teitä se olisi jäänyt tekemättä!

Tarkistettu viimeksi 2018-04-23 av KATLOO