Lyhytaikaistoiminnat

Tässä esitellään LSS-lain (Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta) mukaiset hoivayksikön toimintaesteisille tarkoitetut erilaiset lyhytaikaistoiminnat.

Ihmiset
Enhetschef Ulrika Ehlebrink 0520 - 49 55 32

Lyhytaikaistoiminnat on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka kuuluvat LSS 1 § määritelmän mukaiseen henkilöpiiriin.
Toimenpiteen tavoitteena on järjestää lomitusta omaisille ja tarjota nuorelle toimintaesteiselle mahdollisuus ympäristön vaihtoon, sosiaaliseen kanssakäymiseen, aktiviteetteihin ja elämyksiin muissa kehittävissä ja  opettavaisissa ympäristöissä.

Tarjoamme hyvin sopeutetun oleskelun jokaisen lapsen ja nuoren erityisten tarpeiden, edellytysten ja resurssien mukaan. Sopeutetuissa tiloissa voimme tarjota hyvät edellytykset sekä rentoutumiseen että aktiviteetteihin yhdessä muiden kanssa. Tarjoamme sosiaalista, käytännöllistä ja kognitiivista arkipäivän tukea lapsille ja nuorille heidän lyhytaikaisoleskelunsa aikana luonamme. Trollhättanissa on kolme lyhytaikaistoimintaa. Kaksi niistä sijaitsee Eriksron kaupunginosassa ja yksi keskustassa.

Lyhytaikaisoleskeluhakemus

Tarkistettu viimeksi 2020-10-09 av jonathan.hjort@trollhattan.se