Ett tåg

Valtakunnallinen kuljetuspalvelu

Jos sinulla on toimintavaje, etkä pysty matkustamaan yksin linjaliikenteessä, voit hakea valtakunnallista kuljetuspalvelua.

Ellei henkilö pysty toimintavajeen vuoksi matkustamaan yksin junalla, laivalla tai linjaliikenteessä olevalla bussilla huolimatta liikenneyhtiön ja paikallisen kuljetuspalvelun henkilökunnan avusta, hän voi hakea valtakunnallista kuljetuspalvelua.

Valtakunnalliseksi kuljetuspalveluksi katsotaan matkat, jotka eivät sisälly kuljetuspalvelusäännöstön piiriin ja jotka tehdään edestakaisin kuljetuspalvelualueelta käsin sen ulkopuolelle.

Valtakunnallista kuljetuspalvelua sääntelee laki valtakunnallisesta kuljetuspalvelusta.

Tarkistettu viimeksi 2020-08-24 av Clara Bengtsson