Bilden föreställer tio personer som sitter runt ett vitt ovalt bord. Det är datorer och papper på bordet.

Labor market

Work plays a very important role in most people’s lives. Work creates social relations, economic stability and it gives some structure to people’s lives, which creates better living conditions.

Contact center

Opening hours

Monday – Friday: 8 a.m. - 4:30 p.m.

Visit us

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Reviewed 2016-02-02 by KATLOO