Bilden föreställer tio personer som sitter runt ett vitt ovalt bord. Det är datorer och papper på bordet.

Labor market

Work plays a very important role in most people’s lives. Work creates social relations, economic stability and it gives some structure to people’s lives, which creates better living conditions.

Unit Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten
Reviewed 2016-02-02 by katarina.loodh@trollhattan.se