Information N3 stipendiet

N3 stipendiet delas ut årligen till en elev i kulturskolan. Vill du ansöka om stipendiet så pratar du med din pedagog för att få hjälp. Du kan bara söka i ett ämne som du är elev i.

Ansökningsformuläret får du antingen av din pedagog eller genom att anmäla intresse på n3@trollhattan.se

Sista ansökningsdag: 20 mars 2020
ev. föruttagning: 7 april 2020

Stipendiedag: 10 maj 2020

Information

 • Sökande skall vara elev på N3 i det ämne ansökan avser.
 • Det är tillåtet att komplettera med ämnen som sökande inte får undervisning i på N3.
 • Sökande kommer i första hand bedömas på de ämnen sökande undervisas i, på N3.
 • Hela sökningsprogrammets längd får vara högst 10 minuter. Juryn har rätt att bryta.
 • Varje sökande får ca. 60 minuters rep-tid med komp inför sökningen. (piano, gitarr eller komp-grupp).
 • Ansökan skall innehålla korrekt ifylld ansökningsblankett, berättelse om sökande (bakgrund, konstnärliga mål, disponering av ev. vinstsumma) och samtliga kompnoter.
 • Ansökan skall fyllas i av pedagog och elev och den skall skrivas under av båda, samt av vårdnadshavare om sökande är under 18 år.
 • Det är elevs och pedagogs gemensamma ansvar att se till att ansökan är fullständig och inlämnad i tid. För sent inkommen ansökan beaktas ej.
 • Blir antalet sökande stort, kommer en föruttagning ske.
 • Sökande gör då ett kortare uppspel för jury bestående av pedagoger på N3.
 • Vid föruttagningen spelar/sjunger den sökande helt utan komp.
 • På stipendiedagen kommer sökande först att spela hela programmet inför jury. Juryn tar sedan ut fem finalister som framför sina program på en offentlig konsert. Därefter utser juryn en vinnare som erhåller 10.000 kronor.
 • Juryns bedömningsgrunder: Konstnärligt uttryck och mognad, kommunikation, scenisk gestaltning och teknisk förmåga.
 • Juryns beslut kan inte överklagas.

Att tänka på när ansökan lämnas in

 • Hela sökningsprogrammet skall tydligt anges.
 • Tänk på att det är en fördel för den sökande att ha ett varierat program.
 • Ange tydlig titel och upphovsman på alla låtar/stycken.
 • Ange tydligt vilket komp som önskas till respektive låt/stycke.
 • Texta tydligt i berättelsen om sökande. Fyll gärna i digitalt och skriv ut.
 • Sökande skall meddela sin pedagog i god tid om ansökan, då det åligger sökande och sökandes undervisande pedagog att gemensamt se till att noter till ackompanjatör/kompgrupp bifogas ansökan. Detta gäller även eventuella stycken på ämnen som sökande inte får undervisning i på N3. Om noter inte lämnas in utgår stycket ur programmet.

Juryns bedömningsgrunder

 • Konstnärligt uttryck och mognad
 • Kommunikation
 • Scenisk gestaltning
 • Teknisk förmåga