Ungdomspengen

Vill du anordna ett kultur eller fritidsevenemang som riktar sig till andra unga i Trollhättan? Är du mellan 12-25 år? Ungdomspengen hjälper dig!

För att söka Ungdomspengen bör du tänka på följande, och ställa dig själv dessa frågor:

  • Vad vill jag anordna?
  • Var?
  • Hur?
  • När?
  • För vilka? Ålder m.m.
  • Varför vill jag anordna just detta?
  • Vad kostar det att genomföra min idé? Lokal, artister, utrustning, personal, marknadsföring (t.ex. annons i tidningen eller på nätet), biljettupptryckning, städning…
  • Kan jag själv genomföra idén eller behöver jag hjälp från någon annan? I så fall – vem/vilka?
  • Har jag sökt ekonomiskt stöd från någon annan? I så fall måste det anges i ansökan om Ungdomspengen.

Alla dessa frågor kommer vi som behandlar ansökan att vilja ha svar på. Om stöd sökts från annat stödsystem eller organisation måste detta anges. Berätta alltid om ni sökt stöd från någon annan, när och med vilket resultat.

Vad kan stödet användas till?

Stödets syfte är möjliggöra kultur- och fritidsarrangemang ”av unga, för unga”. Stöd beviljas för specifika projekt/arrangemang och för att täcka de till projektet/arrangemanget kopplade kostnaderna.

Behandling av ansökan

Ungdomspengen-ansökningar besvaras mycket sällan med ett direkt ja eller nej. Istället låter vi behandlingen ta lite tid, för att få veta mer om vad du/ni tänkt er göra och hur. Det är inte ovanligt att vi börjar detta arbete med ett möte eller längre telefonsamtal om förutsättningarna för att genomföra din idé.

Uppföljning efter genomfört projekt

Efter att ett projekt/arrangemang beviljats stöd och genomförts ska du/ni som fått stödet redovisa hur det hela gått med budget, text och 2-3 högupplösta bilder.

Välkommen in till de kreativa coacherna för att få hjälp med just din idé!

Ansök om stöd från Ungdomspengen här!

Du kan också maila din ansökan till: ungdomspengen@trollhattan.se