N3 är en mötesplats för ung kultur där du kan förverkliga dina drömmar och skapa din egen framtid. Vårt uppdrag är att stimulera och värna varje människas skapande, kreativa och gestaltande förmåga. Vår utgångspunkt är allas rätt till ett expressivt liv.

Våra Kreativa Coacher finns på plats under N3s öppettider. Det går bra att komma in till dom i glasrummet i entrén när du vill. Men vill du hellre boka en tid går det också bra.

Läs mer om våra kreativa coacher här

För att söka Ungdomspengen bör du tänka på följande, och ställa dig själv dessa frågor:

  • Vad vill jag anordna?
  • Var?
  • Hur?
  • När?
  • För vilka? Ålder m.m.
  • Varför vill jag anordna just detta?
  • Vad kostar det att genomföra min idé? Lokal, artister, utrustning, personal, marknadsföring (t.ex. annons i tidningen eller på nätet), biljettupptryckning, städning…
  • Kan jag själv genomföra idén eller behöver jag hjälp från någon annan? I så fall – vem/vilka?
  • Har jag sökt ekonomiskt stöd från någon annan? I så fall måste det anges i ansökan om Ungdomspengen.

Alla dessa frågor kommer vi som behandlar ansökan att vilja ha svar på. Om stöd sökts från annat stödsystem eller organisation måste detta anges. Berätta alltid om ni sökt stöd från någon annan, när och med vilket resultat.

Vad kan stödet användas till?

Stödets syfte är möjliggöra kultur- och fritidsarrangemang ”av unga, för unga”. Stöd beviljas för specifika projekt/arrangemang och för att täcka de till projektet/arrangemanget kopplade kostnaderna.

Behandling av ansökan

Ungdomspengen-ansökningar besvaras mycket sällan med ett direkt ja eller nej. Istället låter vi behandlingen ta lite tid, för att få veta mer om vad du/ni tänkt er göra och hur. Det är inte ovanligt att vi börjar detta arbete med ett möte eller längre telefonsamtal om förutsättningarna för att genomföra din idé.

Uppföljning efter genomfört projekt

Efter att ett projekt/arrangemang beviljats stöd och genomförts ska du/ni som fått stödet redovisa hur det hela gått med budget, text och 2-3 högupplösta bilder.

Normalt skickar N3 ut fakturor två gånger om året. En på våren och en på hösten.

Kortkurser faktureras i samband med kursen.

Kontaktperson fakturor: ramona.olsson@trollhattan.se

 

Priser för vårat kursutbud på N3 Kulturskola hittar ni här:

Taxor Kulturskola

Sommarkulturskola är kostnadsfri för deltagarna. 

Många av N3s öppna arrangemang är kostnadsfria men undantag kan finnas. Se varje enskilt arrangemang för mer info.

Priser för att hyra lokaler hittar ni här:

Taxor lokaler

Ordinarie Öppettider

Lördag – Söndag: 11.00 – 19.00

Reducerade öppettider:

Sommaröppettider: 1/6 - 28/6 och 3/8 - 23/ 8

Måndag – Fredag: 08.00 – 17.00

Lördag – Söndag: 11.00 – 19.00

29/6-2/8 Stängt  (Endast öppet för sommarkurser)

18 Juni Stänger kl 15.00

19-21 Juni Stängt

29/6-2/8 Stängt  (Endast öppet för sommarkurser)

30 Oktober Stänger kl 15.00

31 Oktober Stängt

23 December Stänger kl 15.00

24-31 December Stängt 

Adress

Besöks-/leveransadress:
N3, Nohabgatan 15, 461 53 Trollhättan

Postadress:
N3, Trollhättans Stad, 461 84 Trollhättan

Färdbeskrivning

Med kollektivtrafiken:
Buss 21 mot Skoftebyn, hållplats ”Innovatum”

Vill du uppträda på någon av våra scener så kontaktar du våra Kreativa Coacher så hjälper de dig. N3 har tex Öppen Scen.