Bilden föreställer en blå bakgrund med texten Go Trollhättan i kursivt.

Gotrollhattan

Person
Marknadskommunikatör Anna Nilsson 0702-645525
Unit Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

See 

 

 

See the movie on Youtube

 

Moving to Sweden....

Reviewed 2020-01-09 by Anna Nilsson