Bilden föreställer en blå bakgrund med texten Go Trollhättan i kursivt.

Gotrollhattan

Person
Marknadskommunikatör Anna Nilsson 0702-645525
Unit Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

We have created a short movie about the life in Trollhättan. Turn on the sound and see the movie on full screen. Enjoy!

Reviewed 2020-09-04 by Katarina Loodh