Surfplattan som aktivitet

Att använda en surfplatta i vardagsarbetet möjliggör nya sätt för aktivitet både i grupp och enskilt.

Alla avdelningar inom Trollhättans Stads vård och omsorgsboenden har surfplattor som används för aktivitet och upplevelse. Personalen har uppdrag att utifrån olika teman, intressen och behov ge stöd för att de boende ska få uppleva fler meningsfulla aktiviteter både individuellt och i grupp. I verksamheterna finns ombud med särskilt ansvar att stötta både boende och medarbetare i användningen av surfplattan.

Surfplattan kan ses som en brygga mellan kulturer och generationer, stärka relationer. stimulera till kommunikation och så vidare och används som:

  • Tillfällig vardagsaktivitet – används här och nu, när vi har en kort stund över. Behöver inte planeras i förväg. Till exempel titta på bilder, lyssna på musik.
  • Planerad vardagsinsats – som planerad aktivitet för en speciell dag. Planeras i förväg. Kräver förberedelse. Ta reda på mer innan aktivitet. Gemensamma eller individuella intressen. Till exempel planera tv-tablå, skype med anhöriga.
  • Förebyggande insats – genom individuella intressen skapa välbefinnande och meningsfullhet samt öka stimulansen i vardagen.
  • Avledande aktivitet – För att till exempel minimera oro genom riktat fokus på individuellt intresseområde.

Seniorportalen

Mediapoolen har tagit fram en portal, Seniorportalen, som riktar sig till dig som är senior, dig som är verksam inom äldreomsorgen eller dig som är anhörig. Seniorportalen erbjuder tjänster som till exempel filmer, tidskapslar och frågesport utifrån olika temaområden. Målsättningen är att ge en meningsfull och aktiv vardag, där minnen och sinnen inspireras och stimuleras genom kultur, samtal och underhållning.

Alla boenden inom omsorgsförvaltningen har tillgång till ett konto och inloggningsuppgifter till Seniorportalen. Portalen är även kostnadsfri för den som bor i en kommun med avtal med Mediapoolen, vilket Trollhättan har. För att skapa ett konto krävs en e-postadress.

Seniorportalen Mediapoolen

Mat Musik Minnen

Mat Musik Minnen är en app framtagen av Hushållningssällskapet för bättre kommunikation i demensvården. I appen har en metod arbetats fram för att med stimuli kopplat till mat och musik underlätta för demenssjuka personer att minnas. Doften, smaken, synen, känsel och hörseln fungerar som "minnesväckare" samtidigt som samtal och föremål kopplas till minnen. Kan användas enskilt eller i grupp som en studiecirkel.

Läs mer om Mat Musik Minnen

Google Earth

En gratis app som möjliggör en virtuell resa i olika städer eller kanske andra delar av världen. Kan användas enskilt eller i grupp, som del i en studiecirkel med ett specifikt tema eller som ett sätt att kunna ”besöka” sin barndomsstad eller kanske sitt hemland. Det finns en funktion där man klickar på en tärning varpå appen slumpvis tar dig till en plats på jorden, här finns även fakta och möjliga sevärdheter som inspiration till kommunikation.

Mer information om Google Earth