kvinna med robottkatt i knät.

Robotkatt

Robotkatten JustoCat är ett interaktivt hjälpmedel för sinnesstimulering. JustoCat är ett komplement eller alternativ till ett levande sällskapsdjur i vård och omsorg.

Robotkatten används med målsättningen att öka psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande och att skapa ökad interaktion med omgivningen.

Forskningsstudier kring användandet av JustoCat inom demensvården visar på:

  • Ökad kommunikation, aktivitet & interaktion hos användaren
  • Ökat välmående & livskvalitet
  • Minskad oro.
  • Lugnande och avslappnande effekt

I Trollhättan har vi just nu ett pågående projekt på ett av våra boenden för personer med demens där JustoCat används.

Film som visar hur JustoCat fungerar