N3 informerar

Öppettider - N3

N3 har från och med 13 juni sommaröppettider. Detta innebär att vi har öppet måndag-fredag 08.00-17.00. På helger är det stängt. Ordinarie öppettider gäller återigen från 29 augusti.

N3 är helt stängt mellan 11-31 juli.

 

Covid-19

Detta gäller på N3 fr.o.m. 2022-02-09 och tills vidare:

  • Håll en god handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant.

  • Alla uppmanas hålla avstånd och undvika trängsel.

  • Elever som känner sig sjuka ska stanna hemma från undervisning. Om frågan ställs i god (skälig) tid så kan digital undervisning erbjudas. Ta kontakt med pedagogen.

  • Vårdnadshavare får delta i undervisning och de får uppehålla sig i våra lokaler.

  • Ordinarie öppettider gäller igen.

Ovanstående kan ändras utifrån rådande läge.

Länk till sammanställd lista över myndigheters hemsidor med Covid-19 information: www.trollhattan.se/startsida/aktuella-nyheter/information-om-coronavirus/lankar-till-uppdaterad-information-fran-myndigheter/

Med vänliga hälsningar N3, Trollhättans Stad

Uppdaterad 2022-03-14