Kulturbyrån

Kultur i förskola och skola

Alla barn och unga har rätt att få ta del av konst- och kulturupplevelser av god kvalitet.

Alla barn och unga har rätt att få lära sig att skapa med konstnärliga uttryck med professionell vägledning.

N3 har i uppdrag att verka i förskola, grundskola och anpassad skola för att alla barn i Trollhättan skall ges denna möjlighet på lika villkor. N3 erbjuder upplevelser och kulturpedagogisk verksamhet inom film, dans, teater och drama, cirkus, bild & form, musik, skrivande och kulturarv. N3 köper in professionella scenkonstproduktioner, skolbio m.m. till alla Trollhättans stads förskolor och skolor.  N3:s kulturpedagoger arbetar tillsammans med den ordinarie skolpersonalen både på N3 och ute i skolor och förskolor. N3 samordnar Skapande Skola i samverkan med Utbildningsförvaltningen.

Genom N3 får alla barn redan i unga år möta och prova på konstnärliga uttryck under professionell ledning. Vi erbjuder sedan möjligheten att med samma pedagoger fortsätta i N3:s aktiviteter på fritiden.

För att nå alla barn i ålder 0-16 år sker samverkan med Utbildningsförvaltningen , friförskolor och Biblioteket. Det finns ett stort nätverk av kulturombud och elevkulturombud som i dialog med N3:s personal formulerar utbudet.  N3:s utbud i förskola och grundskola är avgiftsfri.

N3 Kulturbyrå deltar även i regionala och nationella nätverk kring kultur för barn och unga.

Kontakt: Birgitta Berntsson-Ärje, utvecklingsledare
birgitta.berntson-arje@trollhattan.se
tel. 0520-497273