Text om hbtq-certifiering på en bakgrund av regnbågens färger

HBTQ+

N3 Mötesplats för ung kultur – en HBTQ+-certifierad verksamhet

Sedan hösten 2020 är N3 en HBTQ+-certifierad verksamhet. Detta innebär att samtlig personal genomgått en utbildning för att bli en än mer normmedveten och inkluderande arbetsplats. Med Samkrafters HBTQ-certifiering har vi på N3 gått igenom ett genomgripande värdegrundsarbete med avstamp i människors sexuella läggning och könsidentitet. Vi har i samband med utbildningen och certifieringen även tagit fram en handlingsplan för att förstärka detta arbete och skapa en trygg och inkluderande plats och verksamhet.

Bakgrund till certifieringen
Trollhättans stad har tagit ställning för allas lika värde, i möte med brukare och invånare ska varje individ mötas jämlikt och respektfullt, oavsett vem den är. Ett viktigt steg i detta är att stadens verksamheter HBTQ-certifieras. Vi ser att kunskap kring detta är av yttersta vikt för att nå ett jämlikt samhälle.

Vår vision
Inom N3s verksamheter ska alla känna sig välkomna och inkluderade. Varje person ska känna sig sedd, hörd och respekterad.


Mer info:

http://www.hbtqcertifiering.se/

http://www.samkrafter.se/