Sedlar av olika valörer

Rakennusmaksut

Esimerkkejä uudisrakennusta, lisärakennusta, parvekkeen lasittamista jne. koskevista maksuista

Yhteyskeskus

Aukioloajat

Maanantai - perjantai: kello 8.00--16.30

Soita tai lähetä meille sähköpostia

Vieraile meillä

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Päätös ennakkotiedosta ja luvasta on ilmoitettava posti- ja maan sisäisissä lehdissä ja tieto on lähetettävä asianomistajille. Kustannus tästä hallinnollisesta työstä on 707 kr ja se lisätään jokaiseen lupa-asiaan. Niin kutsuttua ilmoitusta koskevaa asiaa (esim. tulisijan asentaminen) ei tarvitse kuitenkaan ilmoittaa. Asioista, jotka poikkeavat asemakaavasta, peritään lisämaksu, joka on 10 % rakennuslupamaksusta.

 

Yhden asunnon ja autotallin uudisrakennus

Bruttoala  Rakennus-lupa Kartta Paikan merkitse- minen Paikan tarkistus Hallinto Yhteensä   
151-199 kvm 
Planenligt inom detaljplan
18429 kr 4984 
   kr
5981 kr

  2076 kr      med         moms

705 
  kr

 32175
    kr

151-199 kvm 
Utom detaljplan med förhandsbesked
18429 kr 3655 
   kr
5981 kr  krävs ej 705       kr  28770
    kr 
200-250 kvmPlanenligt inom detaljplan 23036 kr 4984 
   kr
6977 kr

  2076 kr      med         moms

705       kr

 37778
    kr

200-250 kvm
Utom detaljplan med förhands-besked

 23036 kr  3655       kr  6977 kr  krävs ej 705       kr  34373
     kr

 

Nybyggnad av garage (separat ärende)

Förutsätningar Bygglov


Karta

Utstakning Adm Totalt

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

  4252 kr   Krävs          ej.      Krävs 
        ej.
  705 kr  4957 kr

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

   4252 kr  1994 kr       2326 kr  705 kr  9277 kr

 

Tillbyggnad av enbostadshus

Förutsättningar Bygglov Karta


Utstakning    

Adm Totalt

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

1772 kr

Krävs
   ej

    Krävs
       ej

705 kr

 
  2477 kr

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

1772 kr  1994 kr    2326 kr 705 kr

 
  6797 kr

16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

 2835 kr  Krävs 
    ej
   Krävs 
      ej
 705 kr  3540 kr
16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till grän
 2835 kr  1994 kr    2326 kr  705 kr   7860 kr

 

Anmälan

 Förutsättningar Startbesked Karta Utstak-
ning
Adm    Totalt 
 Installation av eldstad/rökkanal   1108 kr     -      -   1108 kr
Installation av kassett i befintlig rökkanal
   443 kr     -      -     443 kr
Tillbyggnad högst 15kvm. PBL 9:4b   1772 kr    -      -   1772 kr
Komplementbyggnad högst 25 kvm, ej bostad. PBL 9:4a   1772 kr    -      -   1772 kr

Komplementbyggnad högst 25 kvm, bostad. 
PBL 9:4a   

  2880 kr    -      -   2880 kr

 

                        Besked

  Beslut      Adm Totalt
Positivt förhandsbesked 4430 kr     705 kr 5135 kr
Avslag förhandsbesked 2215 kr     Ingen 2215 kr

  

Tarkistettu viimeksi 2020-09-17 av KATLOO