Uudisrakentaminen, muutokset ja purkaminen

Rakennus- ja liikennelautakunnan tehtävänä on päättää asemakaavoituksesta ja rakentamisesta. Lautakunnan tulee vaalia hyvää rakennuskulttuuria ja hyviä kaupunki- ja maisemaympäristöjä. Sen tärkeitä tehtäviä ovat myös neuvonta ja ohjaus.

Visa artikeln på Svenska
yksikkö Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kaupunginrakennushallinto (Stadsbyggnadsförvaltningen)

Ota selville mitkä säännökset koskevat kiinteistöäsi ennen kuin käynnistät rakennuslupaprosessin. Jotta käsittely tapahtuisi nopeasti, varmista, että hakemus tai ilmoitus on täydellinen ja mukana ovat käsittelyä varten tarvittavat asiakirjat. Määräysnäytön (Bestämmelsevisaren) avulla voit ottaa selvää kiinteistöäsi koskevista määräyksistä.

Bestämmelsevisaren

Rakennuslupien yhteyshenkilö

Sähköiset palvelut, rakentaminen ja asuminen

Täällä voit muun muassa hakea muutosta jätteidenkäsittelyyn, hakea rakennuslupaa ja ilmoittautua tonttijonoon.

Tarkistettu viimeksi 2016-04-19 av Katarina Loodh