Äidinkieli

Äidinkielen opiskelu on tärkeää oppilaan kehittymiselle aktiivisesti kaksikieliseksi. Jos vähintään viisi oppilasta on ilmoittautunut jonkin kielen äidinkielenopetukseen, kunta on velvollinen käynnistämään opetuksen edellyttäen, että pätevä opettaja voidaan palkata

Yhteyskeskus

Aukioloajat

Maanantai - perjantai: kello 8.00--16.30

Soita tai lähetä meille sähköpostia

Vieraile meillä

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kieli on ihmisen tärkein ajattelun, viestinnän ja oppimisen väline. Kielen kautta ihminen kehittää identiteettiään., ilmaisee tunteitaan ja ajatuksiaan ja ymmärtää miten muut tuntevat ja ajattelevat. Äidinkieli helpottaa myös kielellistä kehitystä ja oppimista eri aloilla. 

Kuka saa lukea äidinkieltä?

Oppilaalla on oikeus äidinkielenopetukseen jos

  • Oppilaan toisen tai molempien huoltajien äidinkieli on muu kuin ruotsi
  • Kieli on oppilaan päivittäinen seurustelukieli kotona
  • Oppilaalla on perustiedot kielessä ja hänellä on kohtuulliset edellytykset saavuttaa äidinkielen kurssisuunnitelman tavoitteet

Vähemmistökielet

Oppilaalla, joka kuuluu kansallisiin vähemmistöihin - romanit, juutalaiset, saamelaiset tornionlaaksolaiset ja suomalaiset - on laajennetut oikeudet äidinkielenopetukseen. Opetusta kansallisissa vähemmistökielissä - suomi, jiddiš, meänkieli romani chib ja saamenkieli - on tarjottava, vaikka olisi vain yksi oppilas, joka haluaa lukea kieltä ja/tai kieli ei ole oppilaan päivittäinen seurustelukieli kotona. 

Äidinkielen tuki koulussa

Esikoulun on toimittava sen hyväksi, että muuta kuin ruotsia äidinkielenään puhuva lapsi saa mahdollisuuden kehittää sekä ruotsinkieltään että äidinkieltään. Jokaisella esikoululla on vastuu työskennellä äidinkielen tuen parissa esikoulun opintosuunnitelman yhtenä tavoitteena. Tuessa on kysymys siitä, että osoitetaan kiinnostusta lapsen äidinkieltä kohtaan ja kannustetaan puhumaan äidinkieltä lapsen kotona ja saada lapsi uteliaaksi ja asenteeltaan myönteiseksi monikielisyyttä kohtaan. 

Esikouluhenkilöstö ratkaisee onko kielituki tarpeellinen yhdelle tai useammalle lapselle. Hakemus lähetetään Äidinkielenyksikköön.

Äidinkielenopetus perus- ja lukiokoulussa 

Äidinkielenopetus on oma aineensa, jolla on oma kurssisuunnitelma perus- ja lukiokoulussa. Äidinkielen aineopetuksen tavoitteena on saada oppilas kehittämään äidinkielen tietojaan ja taitojaan. Opetuksen tulee antaa oppilaalle edellytykset kehittää kulttuuri-identiteettiään ja kehittyä monikieliseksi

Vuosikursseilla 6-9 oppilas saa arvosanan aineessa. Arvostelu perustuu äidinkielen kurssisuunnitelmassa oleviin, kansallisesti asetettuihin tavoitteisiin ja oppivaatimuksiin.

Lukiossa äidinkieltä voidaan lukea äidinkielen kursseina. Kurssit ovat:

  • Äidinkieli 1- 100 pistettä
  • Äidinkieli 2 - 100 pistettä
  • Äidinkieli – aktiivinen kaksikielisyys 100 pistettä

Voidakseen ryhtyä lukemaan kurssia Äidinkieli 1 oppilas tarvitsee arvosanan aineessa vuosikurssilta 9 tai hänellä tulee olla vastaavat taidot. Tämän arvioivat äidinkielenopettajat. Muut kurssit perustuvat kurssiin Äidinkieli 1. Jokaiselle kurssille on asetettu vaatimukset arvosanoja vastaavista taidoista.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjausta annetaan maahan vasta muuttaneille oppilaille ja oppilaille, jotka eivät riittämättömien ruotsinkielen taitojen vuoksi pysty täysin seuraamaan varsinaista opetusta.

Opinto-ohjauksella pyritään tukemaan aineopetusta oppilaan puhuman kielen avulla tai kielellä, joka on aiemmin ollut oppilaan koulussa käyttämä kieli.

Rehtori yhdessä mentorin kanssa ratkaisee ohjauksen laajuuden yhdessä tai useammassa aineessa. Opinto-ohjausta voidaan tilata lukukausittain koulun Äidinkielenyksiköstä ja sitä voidaan antaa niin kauan kun oppilas sitä tarvitsee.

Ilmoitus äidinkielenopetukseen

Peruskoulu: Ilmoitus/irtisanominen jätetään oppilaan kouluun tai lähetetään Äidinkielenyksikköön. Hakemuslomakkeita löytyy alta, mutta myös koulujen toimistoista.

Lukiokoulu: Ilmoitukset kursseille tehdään lukuvuoden alussa kyseisen lukiokoulun toimistoon, joka hyväksyy ne.

Esikoulu, jossa on suomenkielistä henkilökuntaa

Trollhättanin kaupunki tarjoaa lasten huoltajien sitä halutessa esikoulutoimintaa, jossa on suomenkielistä henkilökuntaa. Toiminta tapahtuu Vällingklockanin päiväkodissa Trollhättanin keskustan alueella.

Tarkistettu viimeksi 2016-01-11 av CLABEN