Bilden föreställer tio personer som sitter runt ett vitt ovalt bord. Det är datorer och papper på bordet.

Työmarkkinat

Työllä on keskeinen rooli useimpien ihmisten elämässä. Työ tuo mukanaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta, antaa taloudellisen toimeentulon ja luo aikataulun arkipäivään parantaen ihmisten elinehtoja.

yksikkö Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten
Tarkistettu viimeksi 2016-03-14 av Katarina Loodh