Työmarkkinat

Työllä on keskeinen rooli useimpien ihmisten elämässä. Työ tuo mukanaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta, antaa taloudellisen toimeentulon ja luo aikataulun arkipäivään parantaen ihmisten elinehtoja.

yksikkö Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten
Tarkistettu viimeksi 2016-03-14 av Katarina Loodh