Skolutveckling

Utbildningsförvaltningens verksamhet präglas av ständig utveckling, där skickliga pedagoger och skolledare står för drivkraften! Vi strävar alltid efter att knyta pedagogik och undervisningsmetoder till aktuell skolforskning och beprövad erfarenhet.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

All skolutveckling i Trollhättans Stad tar sin utgångspunkt i de pedagogiska bokslut som sammanfattar vårt systematiska kvalitetsarbete. Hos oss finns alltid spännande utvecklingsprojekt att delta i eller ta del av. Här finner du ett axplock av allt det som pågår inom våra verksamheter!

Lextorpsskolan i Samverkan för bästa skola

Som en av sex skolor att samverka med Skolverket i projektet Samverkan för bästa skola satsar Lextorpsskolan på kollegialt lärande, lärprocessen och kompetensutveckling för att höja kvalitén på undervisningen.

Utbildning för studiehandledare!

Fredag 10 februari samlades 33 studiehandledare från Kronan, Lextorpsskolan, Sylteskolan, Frälsegårdsskolan och Modersmålsenheten för att påbörja en utbildning i studiehandledning som Uppsala Universitet genomför på uppdrag av Trollhättans stad.

Mirella Forsberg Ahlcrona, universitetslektor Högskolan Väst

Mirella gör forskningsprojekt med förskolan Stallet

Vid en föreläsning om flerspråkighet föddes idén till det som skulle bli pilotstudien Svenska som andraspråk i förskolan. En studie om språkutvecklande arbetssätt och dess påverkan på barns sätt att lära, förstå och använda det svenska språket.

Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Trollhättans Stad och Skolverket. Syftet med projektet är att höja kunskapsresultaten, öka andelen elever som fullföljer sina studier, och att öka likvärdigheten.

Projekt OMSTART

Genom att lägga om organisationen i grunden, värva personal med hög kompetens och stor förändringsvilja ska Frälsegårdsskolan bli en attraktiv skola för både elever och personal, där alla barn ges möjlighet att lyckas.

Kronan i Samverkan för bästa skola

Från att ha varit en skola i utanförskap, med låga kunskapsresultat och låg likvärdighet går Kronans utvecklingskurva numera stadigt uppåt. Genom samarbetet med Skolverket – Samverkan för bästa skola - har Kronan fått kompetensutveckling inom

Skolutveckling på Frälsegårdsskolan

Frälsegårdsskolan har under de senaste åren haft stora pedagogiska utmaningar. Projekt OMSTART blev en nystart för skolan och under år 2016 har Skolverket genom projekt Samverkan för bästa skola skapat nya förutsättningar för skolutveckling med

Skolverket filmar i Lextorpsskolan då förstelärare Karin Bovaller håller lektion. Filmen blir en del i Skolverkets material om Läslyftet.

Sagt om skolutveckling i Trollhättan

Utbildningsförvaltningens organisation präglas av ständig utveckling. Varje dag pågår framgångsrik skolutveckling som många gånger fångas i press och media. Här är en samling artiklar och filmer om skolutveckling i Trollhättans Stad!

Senast granskad: 2017-05-12 | av: Elin Sjöberg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)