Ett skepp går under Järnvägsbron, centrala Trollhättan

Trafik och infrastruktur

I Trollhättan finns kollektivtrafik i form av bussar, tåg och flyg. Förutom trafik och vägar handlar infrastruktur även om samhällsplanering och bredband. På denna plats får du information om kommunens arbete med trafiksäkerhet, pågående vägarbeten, snöröjning och parkering.

Person
Gatu-ParkchefElisabeth Linderoth 0520-49 78 48
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Aktuell trafikinformation

Här hittar du aktuell trafikinformation för Trollhättans kommun.

Utveckling av Överby Västra

Följ arbetet med utvecklingen av Överbys nya handelsområde. Här hittar du de senaste uppdateringarna, aktuella tidsplaner och information om detaljplanen för området.

Häckar och buskage

Siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator är stor. Här berättar vi vad du som tomtägare kan göra för att förbättra den.

Projekt i centrum 2017

Trollhättan fortsätter att växa under 2017 och det blir tätt med projekt i centrala staden under det kommande året. Här får du all information om de arbeten som utförs i centrum 2017. Vi förbereder Trollhättan för framtiden, häng med på resan!

Parkeringsprogram

Kommunfullmäktige i Trollhättan beslutade den 7 mars 2017 att anta det av Stadsbyggnadsförvaltningen utarbetade parkeringsprogrammet för Trollhättans Stad.

Korsningen Gärdhemsvägen och Drottninggatan i Trollhättan

Trafikstrategi Trollhättan 2015

I oktober 2015 antog kommunfullmäktige i Trollhättan en ny trafikstrategi för kommunen. Syftet med den nya trafikstrategin är att visa riktningen mot ett hållbart och attraktivt trafiksystem.

Kartportal

Välkommen till Trollhättans kartportal för digitala kartor. Här kan ni även hitta historiska kartor och kartbetjänten.

Aktuellt

 • Fortsatta asfalteringsarbeten

  Asfalteringsarbetena runt omkring i Trollhättan fortsätter några veckor till. Fortsatta asfalteringsarbeten
 • Hur är dina resvanor?

  Vi söker deltagare till en ny studie om resvanor i vardagen. Vill du vara med? Hur är dina resvanor?
 • Torggatans gång- och cykelväg asfalteras

  Torggatans gång- och cykelväg mellan Drottninggatan och Kungsgatan har under året varit en byggarbetsplats. Nu är snart alla arbeten slutförda och det har blivit dags att iordningställa ytorna. Torggatans gång- och cykelväg asfalteras
 • Ny trappa vid Olidebron

  En ny trappa vid Olidebron står snart klar att användas. Ny trappa vid Olidebron
 • Rätt svar, tipspromenad, kollektivtrafiken

  Här kommer de rätta svaren, för er som deltog i vår tipspromenad om Kollektivtrafiken på Kungsgatan i förra veckan. Rätt svar, tipspromenad, kollektivtrafiken
Senast granskad: 2017-08-08 | av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)