Flygbild över Knorren, skiss

Jobba i Vårvik - etablering på Knorren eller Stridsberg

Möjligheterna för etablering av affärsverksamheter på Vårvik är många då det kommer skapas butikslokaler i bottenvåningarna på boendedelen samt renodlade affärslokaler på Stridsbergsdelen.  

Butikslokaler

Då vi har ambitionen att skapa en levande stadsdel med olika former av boende kommer vi också att komplettera med förutsättningar att driva affärsverksamheter i bottenvåningen på ett flertal av bostadshusen. Där passar verksamheter som café, bageri, matbutik, gym mm att passa in.

Verksamhetslokaler

Vill man bedriva lättare hantverk eller ren kontorsverksamhet så blir sannolikt Stridsbergsdelen av Vårvik den mest lämpade. I skrivandets stund är inte omfattningen av renovering, upprustning och tillbyggnader spikad men du kan redan nu anmäla ditt intresse av att bedriva verksamhet på framtidens Stridsberg via formuläret nedan. 

Stridsberg

Det kommer bevaras en hel del ur kulturminnessynpunkt men det finns också goda möjligheter att bygga ut, rusta upp och bygga till utan att inverka på det historiska industriarvet. En hel del arbete kvarstår innan det är dags att spika definitivt hur de olika husen kommer se ut slutgiltigt men många idéer finns redan så efterfrågan och intresse och förstås kulturminnesregler kommer styra längs vägen. 

Om du redan nu vill visa intresse för att vara en av Vårviks framtida affärsidkare så skicka gärna in din intresseanmälan via vårt kontaktformulär