3D-bild över bron - vy från centrum

Stridsbergsbron

Göta Älv, som Trollhättans stora kroppspulsåder rinner den genom staden. Aldrig stilla, alltid levande i sina virvlande strömmar. Älven är anledningen till att staden blev till och skänker dagligen våra invånare rekreation och energi. För att staden ska kunna länkas ihop över pulsådern behövs broar, och nu är det dags att bygga ytterligare en. De centrala delarna av Trollhättan har under lång tid varit i behov av en ny bro som kan komplettera den tvåfiliga klaffbron, och under 2018 startar arbetet med att planera den nya Stridsbergsbron, en 250 meter lång bro där gångtrafikanter, cyklister och bilister kommer att få ta lika stor plats.

Stridsbergsbron kommer inte bara underlätta stadens infrastruktur, den är också startskottet på den nya stadsdelen Vårvik, och en viktig pusselbit i Trollhättans ambition att bli 70 000 invånare 2030. Brons fästen kommer att landa vid Lunnens camping i Hjulkvarn på den östra sidan av älven och vid Stridsberg & Biörks industriområde på den västra. Vilken konstruktion bron kommer att få är än så länge inte beslutat, men det kommer att bli en tredelad bro, en fast respektive en öppningsbar bro över älven och en fast bro över järnvägsspåret till Stallbacka. 

Den 21 februari stod det klart att det är PEAB som tillsammans med Trollhättan ska projektera och bygga bron, och ett inledande arbete har börjat.

Byggstart för projektet beräknas vara under hösten 2019 och två år senare, 2021, beräknas trafikanter och gående kunna utnyttja den nya förbindelsen mellan Hjulkvarn och Stridsbergsområdet. Samtidigt väntas de första bostäderna i den nya stadsdelen ska stå klara.