Man och kvinna som sitter på golvet. Ett rum är skissat i bakgrunden

Bo här

Att bo i Trollhättans nya stadsdel kommer innebära ett vattennära boende med närhet till det mesta. Du kommer ha nära till centrum, nära till Överby, nära till Resecentrum, nära till den gröna naturen och nära till bad i form av utebadet alternativt inomhusbad och det finns även för avsikt att undersöka om det är möjligt att anordna en badplats i Vårvik. Naturen är en stor resurs i området och de gröna och blå kvalitéerna ska få ta plats i rekreationsstråk, naturområdena, parkerna och vid den eventuella badplatsen. De vackra och blå-gröna strandkanterna utmed Vårvik kommer fortsätta vara tillgängliga för alla. 

Det finns även en annan målsättning med Vårvik och det är att det ska byggas som en hållbar stadsdel med goda förutsättningar för en ökad andel resor med gång-, cykel och kollektivtrafik. Det ska bli enkelt att välja att gå, cykla eller åka kollektivt.

Stadsdelen är tänkt som en förlängning av stadskärnan och den ska förbinda den östra med den västra sidan av Trollhättan. Bebyggelsen planeras att bli varierad och erbjuda blandade upplåtelseformer och boendestorlekar. Bebyggelsen önskas hålla en hög miljöstandard och dess strukturer bör uppmuntra till hållbara livsstilar. Inom stadsdelen prioriteras fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer. De kulturhistoriska miljöerna, älven och det gröna kommer ge platsen sin karaktär! 

Tycker du detta verkar intressant och vill veta mer om utvecklingen för boendet vid Vårvik, så skicka gärna in din intresseanmälan via vårt kontaktformulär. Då får du löpande information om Vårvik