Gångbro i trä, över älven

En grön oas som har nära till allt

Nära till naturen, nära centrum, nära resecentrum och även nära till vårt vackra älvrum. En av målsättningarna är att utveckla nya funktioner på platsen i harmoni med naturen, djurlivet, historien och älvrummet på ett sätt som gör stadsdelen attraktiv både att besöka och att bo i. Den gröna oas som platsen är idag kommer i och med utvecklingen av Vårvik att göras tillgänglig för fler personer.

Vårvik planeras att bli den gröna stadsdel som ännu tydligare manifesterar det miljöfokus Trollhättans stad haft sedan länge. Genom att bygga ett grönt, välkomnande vardagsrum för alla vill vi ge plats åt liv och rörelse. Det är nuvarande och kommande Trollhättebor själva som utgör innehållet och som tillsammans skapar engagemang och trivsel i vår stad.