Vårvik

Perspektivbild över Vårvik, som det är tänkt att se ut

Vårvik, en älvnära stadsdel med nytänk i en expansiv stad

Vi bevarar det gröna och välkomnar framtiden. Efterhand projektet framskrider kommer ni kunna följa dess utveckling på dessa sidor.

Historien bakom namnet Vårvik

Två män och en kvinna står lutade över en byggskiss

Bygg och exploatera

Här ska det ges utrymme för byggrätter och bostäder, kontor, handel och service. Området där det idag är en industrimiljö, på gamla Stridsberg och Biörk är ambitionen att det ska bli en knutpunkt för service, kontor och handel.

Flygbild över Knorren, skiss

Etablera ditt företag här

Möjligheterna för etablering av affärsverksamheter på Vårvik är många då det kommer skapas butikslokaler i bottenvåningarna på boendedelen samt renodlade affärslokaler på Stridsbergsdelen.

Man och kvinna som sitter på golvet. Ett rum är skissat i bakgrunden

Bo här

Att bo i Trollhättans nya stadsdel kommer innebära ett vattennära boende med närhet till centrum, Överby, Resecentrum, den gröna naturen och bad.

Gångbro i trä, över älven

Bevara kulturen, det gröna och djurlivet

Vårvik ska bli en ny stadsdel med ett fantastiskt läge som ska bidra med växtkraft och inspiration i vår stad. Här kommer bostäder, kontor, butiker, restaurang eller cafe, parker och stigar och vem vet om det kanske tom kan bli en ny badplats som ska skapa en ny mötesplats som är tillgänglig för alla. Utvecklingen av Vårvik innebär att vårt vackra älvrum kommer närmare fler människor; både för våra invånare och för våra besökare.  

En plats i harmoni med naturen som vi ska bevara

Bron

Den 20 februari fattade Kommunstyrelsen beslut om vilken entreprenör som ska få i uppdrag att projektera och bygga bron tillsammans med Trollhättans stad, ett så kallat tilldelningsbeslut. Peab vann upphandlingen, och byggstart för bron planeras till hösten 2019. Förhoppningen är att Stridsbergsbron ska stå klar före årsskiftet 2021, vilket är ungefär samtidigt som de första bostäderna i den nya stadsdelen ska stå klara.

Läs mer om tilldelningsbeslutet i vårt pressmeddelande och titta på filmen där brons projektledare Drazen Kendes berättar mer.

 

Läs mer om våra planer kring Stridsbergsbron

Peab bygger Stridsbergsbron 2019-2021

 

"Trollhättan är en stark och attraktiv kommun. Trollhättan är i ständig förändring och växer, agerar och vågar. Vi behöver fler bostäder, arbetsplatser, kommunikationsstråk och platser att njuta på för att vår stad ska bibehålla sin kvalitet även i framtiden. Trollhättans Stads mål är att växa från dagens 58 000 invånare till 70 000 år 2030.

Med ett tydligt avstamp i vår industrihistoria och fokus på älven är det därför dags att öppna upp för Trollhättans nästa stadsdel: Vårvik."

 

Paul Åkerlund, Kommunstyrelsens ordförande

Närbild på Paul Åkerlund