Vi bygger för framtiden

Under konstruktion

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Information om pågående och planerade nybyggnationer av förskolor och skolor. 

Senast granskad 2019-03-11 av agneta.olofsson@trollhattan.se