En flicka i 7-årsåldern sitter vid bänken och räcker upp handen. Hon ler brett och man ser en glugg i tandraden, där hennes två framtänder saknas.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om bland annat skolskjuts, byte av skola/förskola och avgifter. 

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Hittar du inte det du söker? - Kontakta oss! 

Alla har möjlighet att önska plats på en annan skola än hemskolan, men de barn som bor i en kommunal skolas upptagningsområde har alltid förtur. Du kan när som helst kontakta den skola du är intresserad av, för att få veta mer inför ett byte eller val.

Ansökning för skolval läsåret 2016/2017 öppnar den 1 december 2015. Då kommer blankett och instruktioner att publiceras på hemsidan. Utbildningsförvaltningen och de enskilda skolorna har inte möjlighet att ta emot ansökningar om val- eller byte av skola innan detta datum. 

Kontakta den önskad skola och nuvarande skolas rektor. Byte av skola föregås alltid av samtal mellan föräldrar och lärare/skolledare. 

Läs mer om val av skola på Skolverkets hemsida

Fakturan innehåller en preliminär avgift för innevarande månad och en definitiv avgift för föregående månad. Förändringar ger flera poster på fakturan.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta handläggaren av fakturan. Du hittar telefonnummer till respektive handläggare på fakturan. 

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Hemkommunens skyldighet att anordna skolskjuts omfattar de elever som går i grundskolan.

Om en elev är berättigad till skolskjuts eller inte beror på avståndet mellan hemmet och hemskolan. Du kan läsa mer om det i våra skolskjutsbestämmelser. Dessa hittar du under rubriken "Dokument" på sidan Skolresor, skolskjuts. 

Länk till sidan Skolresor, skolskjuts. 

Avståndsgränserna för skolskjuts i Trollhättans Stad är: 

Förskoleklass
2 km

Årskurs 1-3
2,0 km

Årskurs 4-6
3,0 km

Årskurs 7-9
3,0 km

Avståndet avser närmaste gång- eller cykelväg. Avståndet mellan elevens bostad och påstigningsplatsen ska om möjligt inte överstiga:

Förskoleklass
1,5km

Årskurs 1-3
2km

Årskurs 4-6
3km

Årskurs 7-9
4km

Nej, avståndet beräknas utifrån kortaste gångbara väg.

Senast granskad 2014-09-11 av agneta.olofsson@trollhattan.se