Vanliga frågor och svar om utredningen likvärdig skola

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om utredningen Likvärdig skola.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Vad händer nu, och vem bestämmer i slutändan? 

De förslag som tas upp i rapporten är just förslag, och inte något som redan är bestämt. Det är politikerna i Utbildningsnämnden som kan ta besluten. Det är planerat att ske på Utbildningsnämndens sammanträde den 27 oktober. Då kan politikerna välja att genomföra en, flera, eller alla åtgärder. De kan också välja att inte genomföra något av förslagen, eller att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra förändringar i de förslag som nu finns, för beslut senare under hösten eller vintern.

Kommer mitt barn tvingas byta skola?

De förslag som presenteras i utredningen är just förslag. Innan några förändringar över huvud taget sker måste först politikerna i Utbildningsnämnden besluta om förslagen ska genomföras. Utbildningsnämnden ska ta upp frågan på sitt sammanträde den 27 oktober. 

Förslaget som ligger i utredningen innebär att elever kommer att byta skola. Det berör elever som går på någon av följande skolor: 

  • Frälsegårdsskolan
  • Kronan årskurs 4-9
  • Velanda skola 

För elever som går på andra skolor i staden innebär förändringen att de går kvar i sin skola men får nya skol- och klasskamrater från andra stadsdelar. I förslaget finns inga planer på att exempelvis flytta elever från västra staden (Strömslund, Björndalen, Skogshöjden och så vidare) till centrala eller södra staden. 

Hur kommer ni dela upp eleverna från de skolor som stängs? Vilken skola/i vilken klass kommer mitt barn att gå?

De förslag som vi nu lagt fram är på en övergripande nivå. Vi är inte där ännu i processen att vi kan svara på frågor om individuella elevers placering. Det kommer längre fram i processen när Utbildningsnämnden fattat beslut om förslaget.

När är dialogforumen?

Det kommer att hållas tre dialogforum med olika teman. 

  • 1/9 "Vad innebär förslaget i sin helhet?"
  • 3/9 "Vad innebär förslaget för Velanda skola?"
  • 10/9 "Vad innebär förslaget för Kronan och Frälsegårdsskolan?" 

Forumen kommer vara digitala på grund av den rådande pandemin. Tid och länk till forumen kommer presenteras på vår hemsida och i denna text inom kort. Har du funderingar eller frågor du vill ska tas upp får du gärna skicka dessa till utbildningsförvaltningen på denna e-postadress: utbildning@trollhattan.se

Var kan man läsa utredningen?

Utredningen i pdf-format

Relaterad information

Information om likvärdig skola på fler språk

Albanska
Arabiska
Somaliska
Romani
Dari

Senast granskad 2020-08-25 av Clara B