Frälsegårdsskolan, Kronan, Lextorpskolan och Sylteskolan

Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Trollhättans Stad och Skolverket. Syftet med projektet är att höja kunskapsresultaten, öka andelen elever som fullföljer sina studier, och att öka likvärdigheten.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Såhär funkar projektet

Trollhättans Stad har ingår i ett treårigt samarbetsprojekt med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola. Projektet utgår från en nulägesanalys och innefattar en mängd olika insatser som ska främja utvecklingsarbetet i de skolor som

Samverkan för bästa förskolan

Nu drar ett stort utvecklingsarbete i förskolan igång i Trollhättan. Det handlar om uppdraget Samverkan för bästa skola - ett regeringsuppdrag som Skolverket arbetar med i samverkan med bland annat Trollhättans Stad.

Sylteskolan i Samverkan för bästa skola

Sylteskolans två verksamheter, F-6 och 7-9, deltar i projektet Samverkan för bästa skola med Skolverket. Med en rektor som känner sin skola väl och en som ser verksamheten med nya perspektiv bygger Sylteskolan en stark skolorganisation.

Kronan i Samverkan för bästa skola

Från att ha varit en skola i utanförskap, med låga kunskapsresultat och låg likvärdighet går Kronans utvecklingskurva numera stadigt uppåt. Genom samarbetet med Skolverket – Samverkan för bästa skola - har Kronan fått kompetensutveckling inom

Christina Thordson, förskolchef, med rektor Anna Forsberg

Skolutveckling på Frälsegårdsskolan

Frälsegårdsskolan har under de senaste åren haft stora pedagogiska utmaningar. Projekt OMSTART blev en nystart för skolan och under år 2016 har Skolverket genom projekt Samverkan för bästa skola skapat nya förutsättningar för skolutveckling med

Lextorpsskolan i Samverkan för bästa skola

Som en av sex skolor att samverka med Skolverket i projektet Samverkan för bästa skola satsar Lextorpsskolan på kollegialt lärande, lärprocessen och kompetensutveckling för att höja kvalitén på undervisningen.

Senast granskad 2017-12-19 av elin.sjoberg@trollhattan.se