Man sitter vid skrivbordet och planerar

Ulf om Livet som utvecklingslärare

Ulf Martinsson arbetar som utvecklingslärare i Trollhättans stad. I sin krönika berättar han om rollen som utvecklingslärare och reflekterar över det arbete som han har genomfört över tid. I sin krönika berättar han om åren som utvecklingslärare har på olika sätt skapats nätverk över staden som är en mycket positiv effekt av detta upplägg och jag ser att vi utvecklingslärare fungerar som en slags ”brygga” mellan förvaltningen och ”skolgolvet”.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Jag heter Ulf Martinsson och har sedan oktober 2013 haft rollen som utvecklingslärare och tänkte i denna krönika passa på att reflektera lite över denna tid!  Bakgrunden är att Trollhättans Stad i samband med förstelärarreformen valde en modell där åtta lärare fick möjlighet att arbeta med stadsövergripande utveckling en dag i veckan. För att nämna några exempel har vi fått beställningar på projekt från Utbildningsförvaltningen som bland annat handlat om likvärdig simundervisning, coachning av andra lärare och utveckling av matematikundervisningen.

Själv har jag främst arbetat med projekt som berör svenska som andraspråk och elevdemokrati och något jag verkligen uppskattat är alla nya kontakter med personal och elever utöver de jag träffar i min vardag. Utan det positiva bemötandet från er hade det varit svårt att genomföra de olika projekten!

Ett av de mest minnesvärda projekten jag genomfört dessa år är när Sveriges elevråd – SVEA:s nationella elevrådskongress efter lång förberedelse av mig och många andra, genomfördes på Lyrfågelskolan i november 2015. Då samlades elevrepresentanter från hela landet, inklusive de flesta av Trollhättans skolor, från fredag till måndag för att diskutera och ta beslut i skolfrågor som berörde just dem. När jag såg energin och engagemanget hos dessa ungdomar blev man verkligen hoppfull om den framtida demokratiska utvecklingen i vårt land!

Ett annat projekt som sträcker sig över fyra år är Studieresan till Förintelsen där elever från Trollhättans alla 7-9-skolor kan ansöka om att delta och där kärnhändelsen är en resa till förintelselägret Auschwitz i Polen. Detta började med en vision som jag lade fram och med stöttning av Utbildningsförvaltningen och Folkhälsorådet har detta kunnat genomföras. Personligen är det bland det viktigaste och mest meningsfulla jag har upplevt som lärare, och utöver all ny kunskap är den gemenskap som uppstått mellan eleverna och oss lärare i detta projekt helt fantastisk!

Det som upptar min tid mest just nu är annars den kommande Demokratidagen på Kronan den 27 april. Detta blir en kunskaps- och inspirationsdag för elever och lärare från nio skolor med syfte att stärka tänkandet runt demokratibegreppet och inte minst blir det också en slags uppstart för ”Skolval2018”.  Enkelt förklarat är detta skolvärldens variant av riksdagsvalet och elever från skolår 7 till gymnasiet kan vara med och rösta. Alla Trollhättans Stads skolor skall genomföra Skolvalet senast 7 september och jag ser det som en viktig byggsten i skolans värdegrundsuppdrag och hur vi fostrar våra elever i en demokratisk anda.

Sammantaget har dessa år som utvecklingslärare verkligen varit utvecklande och jag är säker på att mina kolleger instämmer. Det har på olika sätt skapats nätverk över staden som jag ser som en mycket positiv effekt av detta upplägg och jag ser att vi utvecklingslärare fungerar som en slags ”brygga” mellan förvaltningen och ”skolgolvet”. Hoppas också att en del av er som läser detta också känner att vi bidragit till er utveckling!

Finns det då inget mindre positivt med uppdraget som utvecklingslärare? Jodå, men det tar vi en annan gång…

Bästa hälsningar till alla där ute i den spännande skolvärlden från Ulf Martinsson (till vardags på Sylteskolan 7-9)

Senast granskad 2018-04-16 av Anna Bergqvist