Richard om IKT i undervisningen

I veckans krönika berättar läraren Richard Westerlind om hur personalen på Sylteskolan årskurs 4–6 har inkluderat IKT i undervisningen. I olika format, arbetssätt och teman har de använt sig av IKT på ett målinriktat sätt.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Jag heter Richard Westerlind, arbetar på Sylteskolan 4-6 och är inne på mitt femte år som yrkesverksam lärare. För närvarande undervisar jag i de naturorienterade ämnena, Biologi, Fysik, Kemi och Teknik, i åk 6 samt Idrott och Hälsa åk 4-6. I denna krönika tänkte jag berätta om hur vi i arbetslaget aktivt har inkluderat IKT i undervisningen och vilka fördelar vi sett med detta.   

Chromebooks - 1 till 1 

Varje elev i årskurs 4-6 på Sylteskolan har sin egen Chromebook. Med egna användaruppgifter och egen skolmail har de tillgång till egna konton på både Google och Itslearning. Med dessa förutsättningar har vi kunnat bygga upp digitala lärplattformar via Google drive med

strukturer som ger både lärare och elever en samlingsplats för dokument som vi kan dela med varandra. Eleverna får genom Chromebook som verktyg träna sig på att använda digitala hjälpmedel i skolan i en tydlig och lättnavigerad struktur. I mappen “Dokument delat med elever” kan elever ta del av dokument som vi lärare skapar. Vi lärare använder mapparna genom att dela arbetsfrågor, arbetsbeskrivningar, instruktioner, Power Points, länkar, filmer och så vidare.

På liknande sätt använder vi oss utav Itslearning som kommunikation och lärplattform. Vi lägger ut instruktioner, planeringar, bedömningar, uppgifter och tester som eleverna kan ta del utav. Eftersom planeringar och bedömningar görs i Itslearning blir det en röd tråd i undervisningen där vi som verksamhet har samma grund i uppbyggnaden av planeringar och struktur för bedömningar. Med detta arbetssätt blir det lättare att följa elevernas kunskapsutveckling. Det fungerar även som ett hjälpmedel för de elever som behöver extra stöd i svenska språket, där det finns program som Google translate och Itslearning egna språkprogram Vocalex. Arbetssättet på Itslearning underlättar även för våra studiehandledare, som kan gå in och läsa kommande planeringar och arbetsuppgifter och lättare förbereda sig och planera sin studiehandledning.  

Bilden föreställer ett par svarta glasögon som ligger på ett bord av trä.

3D Klassrum 

Vi har ett nytt projekt som vi kallar 3D-Klassrum - ett digitalt verktyg som vi använder som ett komplement i undervisningen. Tanken och förhoppningen är att vi gör lärandet mer varierande och lustfyllt. Programmet 3D-Klassrum skapades från början av Karolinska Institutet i

medicinskt syfte. Så i nuläget finns det mest innehåll och material i de naturorienterande ämnena, matematik samt geografi. I 3D-Klassrummet kan vi med en 3D TV, 3D glasögon och ett 3D program, visa undervisningsinnehåll i 3D bilder, klipp och filmer. Det fungerar alltså som ett kompletterande läromedel för att på ett mer konkret och visuellt sätt ta till sig nya kunskaper. T ex matens väg genom kroppen, hur fotosyntesen fungerar eller hur en atom ser ut.

I ämnet Kemi kommer jag i kommande arbetsområde använda 3D TV:n för att visa upp hur de olika grundämnena ser ut och rör sig i det periodiska systemet. Att visuellt se ett grundämne tror jag kommer göra det mycket lättare att ta till sig och memorera. 3D Klassrummet ger en ny dimension i lärandet vilket jag tycker är väldigt roligt och stimulerande för mig som lärare. 

Läs mer om 3D Klassrum som pedagogiskt verktyg

IT på elevens val 

För att arbeta på en ännu djupare nivå inom IT har jag erbjudit eleverna IT-kunskap som elevens val. Här har de fått fördjupa sina kunskaper i hur man kan använda Chromebooken på ett användbart sätt, i framförallt Google drive och Itslearning. De har även skapat egna quizer i programmet Kahoot och genom kostnadsfria testperioder har vi utforskat olika digitala läromedel för att se om vi skulle kunna ha användning av dem i undervisningen.

Jag ser i framtiden att läsböcker successivt kommer ersättas med digitala läromedel. Böcker kommer alltid att fylla sitt syfte och finnas kvar men inte på samma sätt som tidigare. Nyare digitala läromedel tycker jag underlättar individanpassad undervisning och formativ bedömning. Jag kan i en uppgift gå in och se vart eleven är i sina uppgifter och ge direkt feedback. Det blir lättare att följa varje elev och få en överblick över var de befinner sig i kunskapsutvecklingen. Man kan även koppla teman/arbetsområden/uppgifter till planeraren i Itslearning vilket gör att man får allt samlat för senare bedömning.

Ett av de läromedel som jag fastnat mest för hittills är Loops. Loops är uppbyggt av lärcirklar där eleverna kan arbeta på ett mer flexibelt sätt inom ett arbetsområde. Innehållet är lätt att variera och erbjuder eleverna många olika alternativ till att ta till sig ny kunskap inom ett arbetsområde. En Loop kan formas och anpassas på väldigt många olika sätt. Varje Loop består av en eller flera lärcirklar där varje lärcirkel är påkopplad till en eller flera arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna är uppbyggda på följande sätt:

  • Blått för uppgifter där kommunikationen är mellan läraren och en enskild elev.
  • Grönt för gruppuppgifter, där flera ser samma kommunikation.
  • Rosa för quiz, där eleverna väljer på olika färdiga alternativ.
  • Gult för media som eleverna tar del av men där de inte postar in något i systemet. 

Läs mer om Loops som pedagogiskt verktyg 

Programmering 

År 2020 förespås det saknas ungefär en miljon programmerare i Europa! För att Sverige skall bli ett konkurrenskraftigt land har därför Skolverket valt att programmering skall ingå i den svenska läroplanen. Detta för att öka förståelsen och intresset för datalogiskt tänkande och programmering hos både pedagoger och elever.

I ämnet Teknik har vi startat upp och fokuserat på just arbetsområdet Programmering. Vi har arbetat med Blue Bots robotar, som vi har en klassuppsättning av. Med tillhörande mattor har eleverna fått träna på att programmera och skapa egna banor och modeller. Blue Bots robotarna är lätta att nivåanpassa och är lika användbara i förskoleklass som i åk 6, om upplägget och syftet anpassas. I samma tema, programmering, har eleverna även fått testa spelprogrammering, där vi gått igenom grunderna för spelprogrammering och där de fått testa i olika nivåer skapa egna spel på sina Chromebooks. I skrivande stund arbetar vi med en avslutande del där eleverna får arbeta med programmering genom en Loop.  

Framtidens generation 

Jag tycker att inslag som ovan i undervisningen både underlättar min planering och mina bedömningar, gör det roligare att undervisa samt gör det lättare att motivera och engagera eleverna i sitt lärande. Jag kommer fortsätta att arbeta aktivt med IKT i undervisningen och sträva efter att kunna bygga upp ännu bättre strukturer, metoder, innehåll och program i syfte att höja elevernas måluppfyllelse. 

I min roll som lärare vill jag gärna anpassa mig till aktuella digitala plattformar. Vilka egenskaper och förmågor kommer framtida arbetsgivare att efterfråga? Med största sannolikhet kommer inte digitaliseringen av samhället att stagnera utan fortsätta att moderniseras. Att anpassa skolan och undervisningen för den tiden vi lever och förbereda framtidens generation för framtiden ser jag som ett roligt och viktigt uppdrag.  

Har du frågor om krönikan? 

Kontakt Richard och prata mer om IKT i undervisningen.
E-post: richard.westerlind@trollhattan.se 

Senast granskad 2017-10-26 av Clara Bengtsson