Fem kvinnor

Nycklarna på Vällingklockan

Som nyckelperson innebär uppdraget att stödja och delta i de olika arbetslagens lärande och utvecklingsarbete. Genom det distribuerade ledarskapet vill vi bidra till positivitet och förbättring som ska leda till god kvalité för barns lärande.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Vi anser att all personal i vår verksamhet är pedagogiska ledare och vår roll som nyckelpersoner med ett distribuerat ledarskap innebär för oss på Vällingklockans förskola att tillvarata och lyfta fram allas olika kompetenser. Uppdraget innebär för oss att stödja och delta i de olika arbetslagens lärande och utvecklingsarbete. Genom det distribuerade ledarskapet vill vi bidra till positivitet och förbättring som ska leda till god kvalité för barns lärande. Vi är mitt i en pågående nyckelpersonsutbildning som ska ge oss ytterligare kunskap gällande distribuerat ledarskap.

Att vara en del i och skapa förutsättningar för utvecklingsarbete anser vi handla om att vi har mandat att driva pedagogiska frågor samt ta ansvar för att bidra till utveckling inom olika områden.  Detta innebär att vi behöver hålla oss uppdaterade inom relevant litteratur och forskning som vi sedan ska sprida och inspirera i det kollegiala lärandet. För att kunna åstadkomma förbättringsprocesser och förändringsarbete krävs samsyn och samspel samt diskussioner kring förhållningssätt där vår roll som nyckelpersoner är att driva dessa olika processer och vara ambassadörer. 

”Nyckelpersonsuppdraget handlar om pedagogiskt ledarskap”
 Ivonne Varis, Vällingklockan

”För mig handlar uppdraget om det distribuerade ledarskapet som kan bidra till positivitet och förbättring”
Paulina Mattsson, Vällingklockan

”Jag vill vara en del i att stödja och skapa förutsättningar för utvecklingsarbete”
 Helena Sävhage, Vällingklockan

”För mig innebär nyckelpersonsuppdraget att få vara en del av förändringsarbete som i sin tur leder till sammanhållning och gemensam förståelse i organisationen”
 Mikaela Ödqvist, Vällingklockan

”En central del för mig är det kollegiala lärandet där samspel och samsyn möjliggör för barns lärande där alla i arbetslaget bidrar utifrån deras kompetenser” Tarja Vilponen, Vällingklockan

Sist men inte minst vill vi vara med och bidra till att vår förskola ska vara en förskola att längta till  för både barn och personal!

Nycklarna på Vällingklockan

 

Senast granskad 2019-05-08 av Anna Bergqvist