Porträttbild av lärare på Frälsegårdsskolan

Nyckelperson på Frälsegårdsskolan

Åsa har en roll som ”nyckelperson” där hon i nuläget går en utbildning som ska ge henne kunskaper och metoder för att utveckla och stödja Frälsegårdsskolans systematiska kvalitetsarbete utifrån olika samtalsmetoder och analysmetoder kopplat till forskning för att deras kvalitetsarbete ska utvecklas framåt.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

-Jag vill satsa på eleverna som är här för att de ska få en rättvis framtid, få dem att komma vidare och nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Det säger Åsa Deiver Kylbrink, som arbetar i årskurs fyra på Frälsegårdsskolan som förstelärare, och har arbetat på skolan i snart ett och ett halvt år. Det som fick Åsa att söka sig till Frälsegårdsskolan var att hon ville ha fler utmaningar i sitt yrkesliv. Åsa brinner för elevernas utveckling och utbildning.

Åsa har även en roll som ”nyckelperson” där hon i nuläget går en utbildning som ska ge henne kunskaper och metoder för att utveckla och stödja skolans systematiska kvalitetsarbete. Utbildningen påbörjades i våras och har gett Åsa ett större perspektiv på helheten och Trollhättan som stad och inte bara på sin skola berättar hon. Tillsammans med tre andra kollegor leder hon olika grupper i det kollegiala lärandet utifrån olika samtalsmetoder eller analysmetoder kopplat till forskning för att deras kvalitetsarbete ska leda framåt.

-Vi arbetar med det pedagogiska bokslutet där vi fokuserar på lärandemiljö, delaktighet och studiero. Tillsammans med de andra nyckelpersonerna och andra lärare på skolan har vi en utvecklingsgrupp där vi kartlägger verksamheten och planerar in olika aktiviteter som ska genomföras i det dagliga arbetet i klassrummet tillsammans med eleverna, säger Åsa.

-Som nyckelperson har man ett särskilt ansvar för att leda samtalen i arbetsgrupperna utifrån de planerade insatser i form av olika aktiviteter man har tagit fram för att tillsammans analysera var man står för att utveckla skolan framåt

I skolans årshjul finns inplanerade avstämningsperioder för att få systematiska nedslag i verksamheten där varje mål är en levande process som man arbetar med över tid. Frågor som man ställer sig är_ Hur blev det? Vart är vi? Vart ska vi? Vad blir nästa steg?

Åsa upplever att hennes jobb känns mer meningsfullt nu när man undersöker sin egen verksamhet och utgår från de tre utvecklingsområdena där eleverna är delaktiga. Framgångsfaktorer som kan ses hittills är att man börjar få ett gemensamt språk kring begrepp på skolan och att alla känner en delaktighet och gemenskap kring skolans olika utvecklingsområden. Åsa uttrycker sig att

-Vi vill ju att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin utveckling och det gör dom om de får rätt verktyg från början, om vi lärare är samstämmiga på skolan så blir allt lättare, säger Åsa.

Genom det systematiska arbetssätt som utvecklas bit för bit på skolan finns en känsla av att även arbetsmiljön påverkas positivt då alla känner sig trygga i sitt uppdrag vilket bidrar till en gemensam grund att stå på tillsammans samt att det finns en kollegial kraft för skolans utveckling. Åsa beskriver arbetet som pågår genom att

-Det är ett levande dokument som är sprunget ur verksamhetens behov och det kan se olika ut på stadens skolor men vi behöver fokusera på vad vi behöver utveckla hög kvalité på den här skolan, säger Åsa.

När Åsa blickar två år framåt tror hon att genom en hög kvalité på kollegesamverkan och samsyn på skolan går det att få bättre fart på samarbetet och samsynen i utvecklingsarbetet, och att detta också i högre grad utgår från forskning.

-Genom att arbeta strukturerat och målmedvetet kommer detta bidra till elevernas kunskapsutveckling och lärande där alla elever får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. En skola att längta till, säger Åsa Deiver Kylbrink.

Senast granskad 2020-03-12 av Anna Bergqvist