Marlene på uppdrag i Singapore för våra elever.

Marlene Kjell arbetar som utvecklingslärare på Lyrfågelskolan F-3 och brinner för sin undervisning i matematik. Marlene har varit i Singapore där hon har fått möjligheten att utbildas och utvecklas genom att påbörja en utbildning i Singapore approach/math modellen som har varit mycket positiv för elevernas inlärning och utveckling i ämnet matematik.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

När jag säger Singapore vad tänker du då? Vi som är lite äldre tänker kanske på den populära TV-serien från 80-talet med Bruce Boxleitner ”På uppdrag i Singapore”. Kanske tänker du på drinken Singapore Sling som sägs ha sitt ursprung på det anrika Raffles hotell? Eller så tänker du som jag. Va i hela friden pysslar de med i skolan därborta som gör att de toppar internationella studier som PISA. Singapore toppar i resultat i matematik och det är dessa resultat jag är nyfiken på.

 Jag tänker inte närmare gå in på vad PISA är än att det är en kunskapsutvärdering bland 15-åringar där man försöker utvärdera hur rustade de är inför framtiden. Jag tänker inte heller gå in på alla fel och brister utvärderingen har det lämnar jag till någon annan. Men säga vad man vill om PISA så kan man inte bortse från att den påverkar oss som jobbar i skola och vi måste förhålla oss till den.

Detta är en av orsakerna till att jag för ungefär två och ett halvt år sedan började fundera på detta och jag fick möjlighet av min rektor att i mitt förstelärare uppdrag påbörja en utbildning till lärare i Singapore approach/math eller modellen.

 Jag har därför gått flertalet utbildningar i både Göteborg, Stockholm och nu senast i Singapore där jag även fick delta i en kurs i Experiencing Singapore Mathematics på NIE (National institute of education). I flera av utbildningarna har jag undervisats av Dr Yeap Ban Har och professor Dr Lee Ngan Hoe som båda bland annat är lärarutbildare på NIE.

 Nu vet jag att ni börjar bli nyfikna på vad detta är. I Singapore modellen strävar man efter att du som pedagog ska bli en reflekterande praktiker som utbildar elever i kompetenser och förmågor som kommer att eftersökas i det 21 århundradet.

 Men det gör väl vi också tänker ni. Ja då kanske det inte skiljer så mycket som vi tror.

 Vilka är då dessa kompetenser och förmågor? I Singapores läroplan i matematik står alltid problemlösning i centrum i all undervisning. Utifrån detta är förmågor som process, attityder och analys och där metakognition har fått en allt mer framträdande roll.  Men mjuka värden  det man kallar för  ”Care values” är också viktiga och där eleverna får en ganska omfattande utbildning i självförtroende, drivkraft, ansvar och beslutsfattande där man har höga förväntningar på eleverna och där de förväntas bidra till samhället.

 För att garantera likvärdighet vilar Singapores läroplan på en väl dokumenterad vetenskaplig grund. Man har byggt upp den kring några grundläggande inlärningsteorier och detta blir väldigt tydligt i undervisningen då pedagogerna hela tiden är väl medvetna om varför de gör det de gör.

 Ett exempel av dessa är Jerome Bruners (1960) tankar om spiralformad inlärning och detta ser man i att alla läromedel måste följa detta och de måste först godkännas av deras Ministry of education innan de får användas.

 En annan av Jerome Bruners idéer är att lärande är en aktiv process som betyder att eleverna måste för att få full förståelse få möjlighet att lära genom de tre stegen CPA (concrete, pictorial, abstrakt). I många klassrum i Sverige är det fortfarande ganska vanligt att eleven får möta det abstrakta talet först utan att få möta stegen innan så det är en stor spännande förändring i mitt klassrum att jag numera aldrig undervisar utan att försäkra mig om att eleverna få möjlighet att möta alla tre.

 Det finns så mycket jag skulle vilja berätta för er men bloggen är allt för kort för detta.  Både om alla dessa teorier och hur man lägger upp arbetet i klassrummet samt vad man jobbar med och varför.

Kan man arbeta med detta i Sverige. Ja!  Jag har nu jobbat i två år och det är både roligt och jag ser att eleverna stärks av detta arbetssätt. Jag önskar att detta kan få er nyfikna på vad detta är och att ni vill komma och besöka mig i mitt klassrum eller om ni vill att jag kommer ut till er på skolorna och berättar mer. Det kan ju alltid finnas något som är intressant för just er verksamhet.

 Marlene Kjell

 Dagen guldkorn.

”If we start learning children solving difficult word problems when we start learning difficult word problems, it is to late! ”  Dr Yeap Ban Har

Senast granskad 2018-05-29 av Clara Bengtsson