Jenny och Charlotte om att lära och leda i en spårorganisation

Jenny och Charlotte arbetar som förstelärare på Lextorpsskolan. I deras krönika berättar de om sitt arbetssätt i en spårorganisation och deras tankar kring rollen som arbetslagsledare och lärledare. Trevlig läsning!

Person
Rektor Helena Back 0520-49 74 26 073-348 97 18
Enhet Lextorpsskolan Lextorpsvägen 249 461 63 Trollhättan Fritids Örnen: 0520-49 64 05, Fritids Falken: 0520-49 69 63, Fritids Tärnan: 0520-49 74 27

Ensam är inte stark! Det är ord som vi på Lextorpsskolan står fast vid och som präglar vår organisation. Dagen då vi skrev under våra anställningsbevis skrev vi också under på att inte ha stängda dörrar till våra klassrum, att vi vill vara delar i en helhet och arbeta tillsammans för elevernas möjligheter att ni sina mål. Låt oss berätta lite om hur vår organisation ser ut:

Likt de flesta andra skolor är vi organiserade i arbetslag och i vårt fall är de fritids, F-3 och 4-6. Varje arbetslag har en lagledare som ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med vår rektor. Såhär långt skiljer sig inte vår skolorganisation från merparten av skolorna i Sverige. Men det som kanske skiljer oss från andra skolor är att våra arbetslag är indelade i spår: A-spår, B-spår och C-spår. 

En spårorganisation - ett arbetssätt 

I spåren arbetar vi som ämneslärare vilket innebär att eleverna träffar flera lärare under sin skolvecka. Vi lärare undervisar alltså i tre årskurser samtidigt i de ämnena där vi har behörighet. Detta är ett arbetssätt som ställer krav på organisationen. I rollen som arbetslagsledare är vi med och utvecklar och leder organisationerna F-3 och 4-6. Idag har vi flera olika strukturerade mötesformer som är viktiga för att eleverna på vår skola ska gynnas på bästa sätt. En gång i veckan träffas vi i spårmöten och diskuterar elevnära och pedagogiska frågor. Varannan vecka diskuterar vi frågor kring organisationen och oss medarbetare.

Organisationen runt eleven blir grunden till elevens förutsättningar att nå målen. Vårt arbetssätt med spår kräver relationsbyggande, i flera led. Många elever har stort behov av relationer till vuxna och det måste finnas en vilja hos oss lärare att lära känna våra elever. Med engagemang och ett vuxet förhållningssätt i klassrummet jobbar vi ständigt på att bygga ömsesidigt förtroende och respekt mellan elever och lärare. För det som gör vår organisation speciell är att vi bygger relationer till både mentorsklass och övriga klasser vi undervisar i. Vi lärare måste vara trygga och ha förståelse för att relationer tar tid. Men tillsammans skapar vi en trygg miljö där både elever och lärare får ro i undervisningen. 

Att undervisa i nya klasser kändes ovant i början och det ställdes höga krav på oss lärare, ledarskapet och undervisningen. Vårt pedagogiska förhållningssättet är att alltid ha höga förväntningar på eleven och för hela tiden dialog för att gemensamt ta eleven framåt i sin kunskapsutveckling. En övertygelse vi som lärare har, är att vi hela tiden måste synliggöra att vi tror på eleven - för att eleven ska tro på sig själv.

 

Jenny och Charlotte utanför Lextorpsskolan

"En övertygelse vi som lärare har, är att vi hela tiden måste synliggöra att vi tror på eleven - för att eleven ska tro på sig själv."

Du är aldrig ensam 

En stor trygghet i vår spårorganisation är att man som lärare aldrig är ensam om sin undervisning. Dels planerar vi ämnen och lektioner tillsammans och dels har vi regelbundna möten där vi diskuterar enskilda elever och händelser. Med vårt arbetssätt träffar lärare och studiehandledare dagligen eleverna i olika undervisningssituationer och vi har ständigt dialog med studiehandledare. Vi stöttar varandra och ser utifrån varandras perspektiv för att på bästa sätt möta elevernas behov. Vårt starka lagarbete skapar en trygghet både i och utanför klassrummet.

Att arbeta i spår kräver stor flexibilitet hos oss lärare, studiehandledare och resurspersonal och det är yrkesskickliga lärare som arbetar på Lextorpsskolan. Vårt arbetssätt ställer krav på lärarrollen och framförallt ledarskapet i klassrummet. För visst kan det bli oroligt i ett klassrum där det under en dag är flera undervisande lärare. Om vi inte är samkörda och har gemensamma rutiner i klassrummet riskerar det att påverka lektionen och elevernas studiero. Nyckeln för oss har varit att gemensamt, i samtliga lärarlag, utveckla ledarskapet i klassrummet. Med gemensamt ämnesinnehåll och lika undervisningsrutiner ger vi eleverna en trygg studiemiljö och goda förutsättningar till lärandet – varje dag.

Kollegialt lärande - vi utvecklas tillsammans 

Vi tror på att det är viktigt att utveckla det kollegiala lärandet i det vardagsnära arbetet för att det ska få så stor effekt om möjligt för eleverna. Lextorpsskolans förstelärare utbildas just nu via Göteborgs universitet i kursen Leda lärande. En utbildning som är anpassad utifrån de behov vi har i vår organisation. Nu tar vi nästa steg i tydligt ledarskap och blir så kallade Lärledare för våra kollegor i det organiserade kollegiala lärandet på vår skola.

Sammanfattningsvis vill vi säga att nyckeln för att lyckas med spårarbetet är samarbete, flexibilitet, ett tydligt ledarskap i klassrummet och inte minst öppen kommunikation mellan all personal. Som lärare på Lextorpsskolan är du aldrig ensam, vi bygger vår undervisning och vår skola tillsammans! 

Kontakt 

Har du frågor om spårorganisationen och vill veta mer om hur det är att arbeta som lärare på Lextorpsskolan? Då kan du maila din fråga till: 

jenny.krook@trollhattan.se 

charlotte@ericsson@trollhattan.se 

porträtt

Jobba hos oss

Vi söker skickliga, drivna och engagerade pedagoger! Ditt uppdrag är att använda lusten och utveckla kreativiteten och förstå att varje barn har unika förutsättningar att utveckla kunskap. Vårt mål är att alla barn och elevers kunskapsutveckling

lärare och elever

Skolbloggen

Pedagoger från Trollhättans Stads förskolor och skolor delar med sig av tankar och erfarenheter kring sitt yrke! Bloggen är en samling pedagogiska guldkorn att inspireras av. Låt stå!

Senast granskad 2019-11-27 av Anna Bergqvist