Fotografiet föreställer en liten robot som ser ut som en mus. Roboten kör runt på ett duk som är placerad på ett bord i trä. I bakgrunden syns en kvinna. Kvinnan har en tröja med Musse Pigg på.

Gittan om programmering i förskolan

Gittan arbetar som förskollärare på Lindåsens förskola i Upphärad. Hon brinner för sitt yrke och hittar stor drivkraft i att följa barnens utveckling. I sin krönika berättar Gittan om hur hon och hennes kollegor arbetar med programmering i förskolan. Hon ger även några pedagogiska tips kring programmering. Trevlig läsning!

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Jag har väldens bästa jobb. Jag har arbetat många år som förskollärare i Trollhättans Stad och inte en enda dag har jag ångrat mitt yrkesval. I vilket annat yrke kommer man till sitt arbete och möts av kramar och glada hejarop varje dag?

Ingen dag är den andra lik med barn och en stor förmån med förskolläraryrket. Kanske får man se små stjärnögon tändas eller se någon klarar av en uppgift för fösta gången. Se den genuina lyckan över att få lyckas till slut efter all träning. Vi har ett ledord på vår förskola, som jag ofta förmedlar till baren - ”Ge inte upp”. Att få vara med i sann glädje och höra små porlande skratt från ett lyckligt barn, det är läkedom för själen, och det på arbetstid dessutom.

Under de år jag arbetat som förskollärare har mycket förändrats och jag har deltagit i många olika områden i pedagogiken och lärandet. Jag har läst handledarutbildning för VFU, deltagit i Förskollärarlyftet med inriktning Matematik och skriftspråkande, och de två senaste åren har jag arbetat med Läslyftet. 

Programmering i förskolan 

Nu har vi startat ett projekt på vår förskola som jag vill dela med er. För något år sedan fick vi en liten robot, Blue-Bot, till vår förskola och då startade arbetet Programmering i förskolan hos oss på Lindåsen.

Varför programmering i förskolan kanske ni undrar? Då ska jag förklara: 

Vi har ett uppdrag - att stimulera och utmana barns intresse för teknik. I läroplanen för förskolan står det:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
  • sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
  • sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

Läroplan förskola Skolverket 

Programmering är ett språk som barn behöver lära sig förstå och använda eftersom det kommer vara en förutsättning för många framtida yrken. Programmering handlar om att instruera en maskin eller dator att utföra ett visst arbete. Barn idag växer upp i ett tekniksamhälle och det är viktigt att vi redan i förskolan ger alla barn rätt verktyg för en bra start! Programmering är ETT sätt att lära barnen logiskt- och kreativt tänkande. Genom programmering tränar barnen matematik på ett annorlunda sätt, de tänker utanför boxen och utvecklar olika strategier. De lär sig att tänka flera steg i taget.

Syftet med att arbeta med programmering på förskolan är att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin förståelse och sina olika förmågor kring begreppsuppfattning, symbolers kommunikativa funktioner, läge och riktning, föra och följa resonemang. Enkel programmering -roligt och lärorikt! 

Gittans pedagogiska guldkorn

Hur börjar man med detta arbete?

Barnen leker robot. På A4 papper har vi pedagoger ritat grundkommandona. Vi tillverkade ganska många exemplar av alla kommandon för att ge barnen möjlighet att testa att bygga olika långa banor. Kommandon ritas som pilar, framåt, bakåt sväng höger och sväng vänster. Barnen turas om att vara robot och programmerare.

Lär barnen leka med algoritmer 

Algoritm = En lista över i vilken ordning man ska göra saker.

Genom att lägga ut pilarna i en viss ordning så lär vi barnen att lägga en algoritm. En instruktion eller ett recept. Instruktioner för att lösa en uppgift. Instruktionen måste vara detaljerad så att alla som läser instruktionen kan lösa uppgiften.

 Rutnät på papper

Ta hjälp av legogubbar. Målet var att gubben ska ta sig från punkt A till punkt B. Vilka pilar ska vi lägga för att gubben ska komma rätt? Baren provade olika lösningar och när det blev för lätt placerade vi ut olika hinder på pappret. Det var bra att börja på detta sätt då det blev tydligt att varje kommande innebar en rörelse.

Arbeta med en Blue-Bot

En liten robot som vi kan ha till hjälp när vi övar på Programmering. En liten nyckelpiga. För att det skulle bli en bra lärande situation så var vi noga med att gå igenom vad vi tränar. Vi tränar på att resonera med en kompis för att lösa problemet att ta Blueboten till sitt mål. Det gör vi genom att vi först tänker ut ett mål dit vi vill att Blueboten ska gå. Efter vi har tänkt ut målet programmerar vi koderna för det.

Andra tips:

Vi har ett genomskinligt rutnät till hjälp som underlag. Vi har bland annat lagt ord på ena kortändans rutor som ska rimma med den andra kortsidans ord. Sen ska Blueboten hitta rätt rimord. Eller hitta rätt siffra till rätt antal. 

Rutnät med olika färger och former. Säg till barnen att Blue bot ska ta sig från gul kvadrat till svart kvadrat. Barnen tränar både färger och former och att räkna steg och tänka flera steg om Blueboten behöver svänga. Använd samma rutnät men lägg ut hinder på vissa rutor som Blue bot inte får gå på. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Ja, ni hör ju hur roligt det kan vara med programmering i förskolan. Det är bara att sätta igång, för jag lovar att barnen kommer att älska denna leksituation. Att lära genom lek tillsammans ger många fina ögonblick då man kommer nära barns lärande och spontana glädje.

Kontakta Gittan 

Har du frågor kring Programmering i förskolan? Då är du välkommen att kontakta Gittan.

E-post: birgitta.ericsson@trollhattan.se 

Senast granskad 2019-03-14 av Clara Bengtsson