Bilden föreställer en liten hemmagjord figur som står på en fönsterbräda. Figuren skulle kunna föreställa ett får. Figuren är gjort av svart garn och har två stora ögon och tre ben.

Åsa berättar om temaprojektet "Värdegrunden via sagans värld"

Förskolan Kärrviolen arbetar terminsvis med projekt som genomsyrar hela verksamheten. Tillsammans har man arbetat med värdegrundsfrågor genom barnens lek och namnet på projektet blev ”Värdegrunden via sagans värld”. Vi märkte att barnen upptäckte nya saker hos varandra och att barnen blev viktiga och betydelsefulla för varandra. Barnen lär sig nya saker om sig själva och omgivningen varje dag och det är fantastiskt roligt att få vara med på deras resa berättar Åsa som är förskollärare på Kärrviolen.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Längst söderut i Skoftebyn, omringad av grönska och berg, ligger förskolan Kärrviolen. Den består av tre åldersindelade avdelningar, 1-2 år, 3-4 år och 5-6 år, och ett tillagningskök. Förskolan arbetar med terminsvisa projekt som är väl förankrade i läroplanen.

Förskollärare Åsa Bratt arbetar på mellanavdelningen Granen, tillsammans med kollegorna Lena, förskollärare, och Sally, barnskötare, där barnen nu är 3–4 år. Varje höst roterar en pedagog per avdelning. Åsa och de flesta av barnen har jobbat ihop sedan hösten 2015 och känner varandra väl. Granen har således gått från att vara en småbarnsavdelning till att nu mer likna en syskonavdelning.

Innemiljön på förskolan utgår från barnens behov och intressen. Då dessa är ständigt föränderliga har pedagogerna medvetet jobbat med att det ska vara enkelt att ställa om rummen, t.ex. kan konstruktionsrummet helt plötsligt bli ett sjukhus. Material förvaras i genomskinliga, märkta lådor, som barnen lätt kan hantera. Vi arbetar alltid med barnen, och allt administrativt arbete utförs på planeringstid.

Åsa Bratt berättar:

- Barnen lär sig saker om sig själva och sin omgivning varje dag och det är så fantastiskt roligt att få vara med på deras resa. Med 17 stycken 3-åringar, som alla är i olika faser av sin socialiseringsprocess, blir det många samtal om hur vi ska vara mot varandra. Detta blev vår utgångspunkt när terminens projekt skulle planeras. Vi observerade barnen under ett par veckor och upptäckte att många av lekarna kretsade kring olika berättelser, bland annat Bockarna Bruce, Petter och hans fyra getter och Hitta Nemo. Vi valde medvetet bort alla ”superhjältar” som är störst, starkast och snabbast. Detta för att lyfta fram att andra egenskaper är lika viktiga, om inte viktigare, när vi umgås med varandra. Utifrån barnens lek blev det så att projektet fick heta ”Värdegrunden via sagans värld”.

Efter samtal med barnen bestämdes att vi, tillsammans, skulle bygga upp olika miljöer där sagorna kunde spelas upp. Barn som i vanliga fall inte valde att leka fick nu, tillsammans planera, konstruera och bygga upp respektive saga. Allt ifrån miljöer till sagornas karaktärer. De färdiga miljöerna blev sen tillgängliga för hela barngruppen.

Då förskolans läroplan och styrdokument är ett levande dokument i verksamheten har vi använt våra veckoplaneringar till att koppla samman teori och praktik. Vårdnadshavarna har kunnat ta del av verksamheten via vår blogg som vi uppdaterat kontinuerligt.

Vi märkte att barnen upptäckte nya saker hos varandra. Kompetenser som kom fram genom att vi skapade tillsammans. Barnen blev viktiga för varandra och för att resultatet skulle bli så bra som möjligt. Projektet kommer att fortgå hela terminen och det ska bli så roligt att få följa med barnen på deras resa.

Senast granskad 2019-03-14 av Clara Bengtsson