Särvux

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.

Enhet Kunskapsförbundet Väst Vänerparken 5 462 85 Vänersborg 0521-72 27 40

De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten är den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. 

Trollhättans Stad tillhandahåller särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå, inklusive träningsskolenivå. 

Särskild utbildning för vuxna på gymnasienivå drivs av kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst där Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun är ägare. 

Senast granskad 2015-03-16 av Clara Bengtsson