Kök

Gymnasiesärskola

Enhet Kunskapsförbundet Väst Vänerparken 5 462 85 Vänersborg 0521-72 27 40

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Senast granskad 2019-05-03 av julia.leonsson@trollhattan.se