Grundsärskola

Att gå i grundsärskolan kan se olika ut. Vissa elever har sin skolgång i sin hemskola och läser enligt grundsärskolans kursplan. Andra elever i grundsärskolan bildar egna grundsärskoleklasser.

Personer
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

För närvarande finns grundsärskoleklasser på följande grundskolor i Trollhättan:

Sylteskolan

Trollhättans Stad erbjuder också fritids/korttidstillsyn för elever som läser enligt grundsärskolans kursplan. 

Barn

Grundsärskolan

Grundsärskolan har en hög pedagogtäthet och behöriga lärare och arbetar både individuellt och i grupp. En specialpedagog som jobbar enbart i grundsärskolan finns också. Eleverna har god stöttning under dagen av både lärare och elevassistenter.

Relaterad information

Fritids för elever i särskola

Senast granskad 2020-04-03 av Bente Budau