Grundsärskola

Att gå i grundsärskolan kan se olika ut. Vissa elever har sin skolgång i sin hemskola och läser enligt grundsärskolans kursplan. Andra elever i grundsärskolan bildar egna grundsärskoleklasser.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För närvarande finns grundsärskoleklasser på följande grundskolor i Trollhättan:

Sylteskolan

Trollhättans Stad erbjuder också fritids/korttidstillsyn för elever som läser enligt grundsärskolans kursplan. 

Barn

Grundsärskolan

Grundsärskolan har en hög pedagogtäthet och behöriga lärare och arbetar både individuellt och i grupp. En specialpedagog som jobbar enbart i grundsärskolan finns också. Eleverna har god stöttning under dagen av både lärare och elevassistenter.

Relaterad information

Fritids för elever i särskola

Senast granskad 2020-04-03 av BENBUD