Trollhättans Samverk

Trollhättans Samverk är ett samarbete mellan skola hem och socialtjänst. Verksamheten står för inkludering och normalisering. 

Person
Skolledare Annika Holmlund 0520-49 72 55
Enhet PPR - Psykologisk och pedagogisk rådgivning Gärdhemsvägen 9 461 32 Trollhättan 0520-49 76 39

Målsättningen är att eleven ska ha en fungerande skolgång i den ordinarie verksamheten, att stötta föräldrar eller familjehemsföräldrar så att de blir ett stöd i barnets skolgång och att ge verksamheten nya erfarenheter och ny kunskap i samarbetet mellan skola, hem och socialtjänst. 

Den målgrupp som Trollhättans Samverk arbetar kring är grundskoleelever, 7-16 år, som på grund av sin livssituation har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. 

Trollhättans Samverk arbetar i team, en socialpedagog och en specialpedagog. Teamet kartlägger situationen kring eleven i skolan, i hemmet och på fritiden och upprättar därefter tillsammans med alla inblandade en gemensam handlingsplan som utgör grund för det fortsatta arbetet. 

Arbetet innebär att skapa en helhetsbild och förståelse för elevens situation, vara ett stöd för hemmet utifrån elevens skolsituation samt bistå skolan i arbetet med eleven. 

Teamet blir navet i förändringsprocessen där information och delaktighet är viktiga bitar. 

Syftet med arbetet tillsammans med Trollhättans Samverk är att eleven ska få möjlighet att vara kvar i sin ordinarie klass, ha sin grupptillhörighet och bo kvar i sitt hem. 

Om du har frågor eller vill ha stöd från Trollhättans samverk, kontakta oss! 

Ladda ner broschyr om Trollhättans Samverk

Senast granskad 2019-09-10 av Andreas Gleisner